YLÖSNOUSEMUSELÄMÄ

Kun Jeesus makasi hiljaa haudassa, Saatana ja hänen laumansa iloitsivat. He luulivat saaneensa lopullisen voiton, mutta Jumalan ennalta päättämä suunnitelma, ylösnousemuselämä oli käymässä toteen.

Herra lähetti Pyhän Henkensä alas aivan tuonelan sisuksiin asti virvoittamaan eloon Jeesuksen ruumiin, nostamaan hänet ylös kuolleista. Ulos haudasta astui siunattu Vapahtajamme, paksun kiven läpi, ja hän tuli esiin tämän todistuksen kanssa: ”Ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet”(Ilm.1:18). Kristus sanoi siis: ”Minulla on iankaikkinen elämä! Olin kuollut, mutta elän nyt ja iankaikkisesti. Minulla on kädessäni avaimet elämään ja kuolemaan!”

Kun Jeesus astui ulos kuoleman vankilasta, hänestä tuli ylösnousemus ja elämä. Hän ei tehnyt tätä vain itseään vaan kaikkia varten, jotka uskoisivat häneen siitä päivästä eteenpäin. Hän on tuonut meille ylösnousemuselämän, johon vihollisella ei ole enää pääsyä. Herramme voitti hänet täysin: ”Hänet (Jeesuksen) Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää”(Ap.t.2:24).

Jos olet ottanut Jeesuksen Vapahtajaksesi ja Herraksesi, hän asuu sinussa ylösnousemuselämän valtavassa voimassa. Sama ylösnousemusvoima, joka toi hänet haudasta, tukee myös sinua. ”Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta” (2 Kor. 13:5).
Sinussa on kaikki se, mikä on Kristuksessa, elämänvoima, jota Saatana ei kykene tuhoamaan!

”Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta”(Ef.3:14- 16).