ARMO JA RAUHA TEILLE JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME

”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” (Fil.4:6),

Mielestäni uskon rukous on avain kaikkeen. Paavali sanoo tässä ”kaikessa” tarkoittaen, että saamme rukoilla kaikkea. Kiitä siitä, että pyyntösi kuullaan ja siihen vastataan.” Meidän on käsketty rukoilla ensimmäisenä mahdollisuutena, ei sitten kun olemme yrittäneet kaikkea muuta. ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa” (Matt. 6:33, kursiivi kirjoittajan).

Niin monet uskovat joutuvat Saatanan ryöstämiksi tänä päivänä. Heidän kotinsa on sekaisin. Heitä piinaa pelko ja syyllisyys. He kohtaavat vaikeuksia joka puolella. Työntekijämme lukevat uskovien kirjeistä, kuinka ongelmat tuntuvat ylitse pääsemättömiltä.
Kuitenkaan monet uskovat eivät käänny Herran puoleen vaikeuksissaan rukoillen hartaasti. Harvat viettävät päivittäistä laatuaikaa Jumalan edessä rukoillen. Liian usein epätoivo valtaa heidät, koska he eivät mene salaiseen kammioonsa, vuodata sydämensä taakkoja ja itke murheitaan Herralle. Sen sijaan he kertovat vaikeuksistaan ystävilleen, papeille tai sielunhoitajille. Näin he hylkäävät Herran, joka odottaa saavansa kohdata heidät yksin. Rukoilemme viimeisenä mahdollisuutenamme.

Voisiko Jumala murehtia tätä sukupolvea samalla lailla kuin aikoinaan Israelia? Hän sanoi heistä: ”Unhottaako neitsyt koristeensa, morsian koruvyönsä? Mutta minun kansani on unhottanut minut epälukuisina päivinä”(Jer.2:32).

Jumala on mielissään, jos juoksemme ensimmäisenä hänen luokseen, varaamme aikaa olla yksin hänen kanssaan kaataen sisimpämme tunteet hänelle ja tuoden anomuksemme hänen eteensä. Meillä ei ole oikeutta sanoa rakastavamme Herraa, jos emme vietä hänen kanssaan aikaa säännöllisesti. Hän kuulee rukouksesi ja vastaa. Hän haluaa olla kanssasi yksin, jotta voisi puhua sinulle hiljaisuudessa.

Kun menen Jumalan läsnäoloon joka päivä, kaikkein tärkein rukousaiheeni on, että Pyhä Henki saisi avata Jumalan Sanaa niin, että voisin olla hänen puhetorvenaan maailmalle. Uskon, että sanomani Kristuksen ruumiille näyttää todeksi synnin, tuomitsee ja johdattaa uskovia vanhurskauteen.

Toivottavasti varaat laatuaikaa hänelle ja tuot hänen tiettäväkseen anomisesi.