JUMALAN SUURI HUOLENAIHE

Mikä on Jumalan suuri huolenaihe maailmanlaajuisen "kaikkea horjuttavan" keskellä, Lähi-idän tapahtumatko? Ei, vaan Raamattu kertoo, että Jumalan katse on kiinnittynyt lapsiinsa: "Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa" (Ps.33:18).

Meidän Herramme näkee jokaisen liikkeen maan päällä, jokaisen elävän olennon. Silti hänen katseensa on kohdistunut ensi kädessä lastensa hyvinvointiin. Hänen kiinnittää katseensa kaikkien hengellisen ruumiinsa jäsenten kipuihin ja tarpeisiin. Yksinkertaisesti, mikä tahansa meitä satuttaakin, se on hänen huolenaiheenaan.

Todistaakseen tämän Jeesus sanoo: "Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin" (Matt. 10:28). Keskellä suuria maailmansotiakaan Jumalan ensisijainen kiinnostuksen kohde ei ole tyranneissa. Hänen katseensa tarkkaa lastensa kaikkia elämänolosuhteita.

Kristus sanoo seuraavassa jakeessa: "Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta" (Matt. 10:29). Kristuksen päivinä varpuset olivat köyhien syömää lihaa, ja pennillä sai niitä kaksi. Jeesus sanoi: "Yksikään näistä pienistä luoduista ei putoa maahan teidän Isänne tietämättä."

Jeesus käyttää tässä lauseessa sanaa "pudota", mikä merkitsee enemmän kuin pelkkää linnun kuolemaa. Arameankielinen merkitys tälle on "sattumalta maahan". Toisin sanoen "pudota" tässä viittaa jokaiseen hypähdykseen, jonka pieni lintu tekee.

Kristus sanoo meille: "Sinun Isäsi katse ei ole kohdistunut varpuseen ainoastaan sen kuoleman hetkellä, vaan hän näkee sen maahan putoamisen. Kun varpunen oppii lentämään, se putoaa pesästään ja alkaa hyppiä maata pitkin. Jumala näkee sen pienimmätkin ponnistukset. Hän välittää jokaisesta yksityiskohdasta sen elämässä."

Jeesus lisää sitten: "Te olette suurempiarvoisia kuin monta varpusta" (Matt.10:31). Hän sanoo: "Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut" (Matt.10:30). Se, joka loi ja laski kaikkien tähtien lukumäärän, jolla oli tieto Rooman valtakunnan jokaisesta liikkeestä, se joka pitää linnunradat kohdillaan, on kohdistanut katseensa sinuun. Jeesus kysyy: "Ettekö te ole paljoa arvokkaammat hänelle?"