MUREHTIMISEN PAKANALLISUUS

"Älkää siis murehtiko sanoen: "Mitä syömme?" tahi: "Mitä me juomme?" tahi: "Millä me itsemme vaatetamme?" Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat" (Matt.6:31 -32).
Jeesus sanoo meille, että perheemme tulevaisuudesta, töistä, selviämisestämme murehtiminen on pakanoiden elämäntapa. Jeesus puhuu tässä niistä, joilla ei ole taivaallista Isää. He eivät tunne Jumalaa niin kuin hän haluaisi heidän tuntevan, rakastavana Isänä taivaassa, joka välittää ja pitää huolen.

"Älkää murehtiko huomisesta päivästä" (j. 34). Näillä yksinkertaisilla sanoilla Jeesus kehottaa meitä: " Älkää ajatelko, älkää murehtiko sitä, mitä tapahtuu tai ei tapahdu huomispäivänä. Ette voi muuttaa mitään tai auttaa ketään murehtimalla. Silloin kun murehditte, teette vain pakanoiden tavalla". Sitten Jeesus sanoo: "Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan"(j. 33). Toisin sanoen, meidän tulee jatkaa Jeesuksen rakastamista. Meidän tulee mennä eteenpäin ja heittää kaikki murheemme hänen päällensä. Meidän tulee edelleen levätä hänen uskollisuudessaan. Meidän taivaallinen Isämme kyllä pitää huolen siitä, että meillä on kaikki tarpeellinen elämässämme.

Ovatkohan enkelit kummissaan kaikesta murehtimisesta ja ahdistuksesta niiden kohdalla, jotka väittävät luottavansa Jumalaan? Heistä täytyy näyttää hyvin ala-arvoiselta ja loukkaavalta Herraa kohtaan se, että me murehdimme, aivan kuin meillä ei olisikaan huolehtivaa Isää taivaassa. Miten hämmentäviä kysymyksiä enkelit mahtavatkaan kysyä toisiltaan: "Eivätkö he tunne Isää, joka on taivaassa? Eivätkö he usko, että hän rakastaa heitä? Eikö hän kertonut heille tuntevansa heidän jokaisen tarpeensa? Eivätkö he usko, että hän, joka ruokkii kaikki linnut ja koko eläinmaailman, myös ruokkii ja vaatettaa heidät? Kuinka he voivat olla peloissaan ja murehtia, jos he tietävät, että hänellä on kaikki voima ja rikkaus, niin että hän voi pitää huolen koko luomakunnastaan? Syyttäisivätkö he taivaallista Isäänsä välinpitämättömyydestä, aivan kuin hänen sanansa eivät olisikaan totta?"

Sinulla on taivaallinen Isä. Luota häneen!