KUINKA TÄRKEÄÄ ON ANTAA ANTEEKSI JA SIUNATA VIHOLLISIAMME?

Paavali kirjoittaa: "Antakaa sijaa Jumalan vihalle" (Room. 12:19). Hän sanoo: "Kärsikää vääryyttä. Pankaa se pois ja menkää eteenpäin. Eläkää Hengen elämää." Jos me kuitenkin kieltäydymme antamasta anteeksi meitä loukanneille, saamme kokea sen seurauksia:

1. Meistä tulee syyllisempiä kuin niistä, jotka aiheuttivat haavamme.
2. Jumalan armo ja laupeus meitä kohtaan sulkeutuu. Sitten elämässämme alkaa mennä huonosti, emmekä ymmärrä miksi, koska me elämme tottelemattomuudessa.
3. Meidän syyttäjämme elkeet meitä vastaan ryöstävät rauhamme. Hän voittaa, koska onnistuu aiheuttamaan meissä pysyviä vammoja.
4. Saatana onnistuu saamaan meidät hautomaan kostoa. Hän pystyy viemään meidät yhä kuolettavampaan syntiin, ja sorrumme entistä pahempiin rikkomuksiin.

Sananlaskujen kirjoittaa neuvoo: "Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi, ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi" (San.19:11). Toisin sanoen, meidän ei tule tehdä mitään, ennen kuin vihamme laantuu. Meidän ei tulisi koskaan tehdä päätöksiä tai jatkaa tekemisiämme, kun olemme vielä vihaisia.

Tuotamme kunniaa taivaalliselle Isällemme aina, kun me panemme omat kipumme sivuun ja annamme anteeksi synnit, joita on tehty meitä vastaan. Se kasvattaa luonnetta. Kun annamme anteeksi niin, kuin Jumala antaa anteeksi, hän ilmaisee meille mielihyvänsä ja siunauksen, jota emme ole ennen kokeneet.

Jeesus käskee meitä rakastamaan niitä, jotka ovat tehneet itsestään vihollisiamme, tekemällä kolme asiaa:

1. Meidän tulee siunata heitä
2. Meidän tulee olla hyviä heille
3. Meidän tulee rukoilla heidän puolestaan

Matteuksen evankeliumin luvussa 5:44 Jeesus sanoo: "Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat."