EI SOTAVÄELLÄ EIKÄ VOIMALLA

”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot”(Sak.4:6).

Herra lähetti kaksi miestä tehtävänään jälleen rakentaa Jerusalemin särjetty temppeli. Serubbaabel ja ylipappi Joosua, olivat jumalisia johtajia, jotka tottelivat Herraa ja täyttivät hänen työnsä innolla ja uskollisesti.

Ensin heidän täytyi kohdata kovaa vastustusta. Ryhmät uskostaan luopuneita, epäjumalan palvelijoita, juutalaisia ja kateellisia samarialaisia vastustivat työtä koettaen kaikin tavoin estää sen. Lopulta nämä ryhmät onnistuivat Kooreksen voittamisessa puolelleen näitä kahta miestä vastaan. Sen jälkeen Serubbaabel ja Joosua väsyivät taistelemiseen, koska heitä vastustettiin, heistä puhuttiin valheita ja heitä tuomittiin väärin. Seuraavien seitsemäntoista vuoden aikana Jumalan työ oli pysähdyksissä.

Kuitenkaan Serubbaabel ja Joosua eivät saaneet Jumalalta lupaa lopettaa. Raamattu ei kerro mitään erityistä Kooreksen antamaa asetusta, joka olisi estänyt heitä rakentamasta. Niinpä heidän työllään ei olisi ollut mitään syytä keskeytyä. Tosiasiassa Jumalalla oli edelleen voimaa auttaa heitä eteenpäin.

Sellaisina aikoina Saatana näyttäytyy tarjoten vääristynyttä teologiaa tukemaan lupaavaa elämäntapaa. Tällä kertaa oppi oli tämä: ”Ei ole vielä Jumalan aika. Kooreksen sana on tehnyt sen aivan selväksi. Herra antaa meidän tietää, milloin on oikea aika rakentaa. Sillä aikaa meidän on syytä rakentaa omia talojamme. Meidän pitää saada nauttia uskonnostamme.”

Yksinkertaisesti Israelin kansa, nämä kaksi jumalista miestä mukaan lukien, syyllistyi röyhkeään epäuskoon. He olivat kadottaneet kaiken luottamuksen Jumalaan, joka ohjaisi ja tukisi heitä.

Näen saman epäuskon hengen tekevän työtä tänä päivänä. Julistajat ovat sanoneet minulle röyhkeästi: ”Minä lasken vain päiviä eläkkeelle jäämiseeni. Olen saanut tarpeekseni! En halua sietää heidän asioitaan enää. Niin pian kuin pääsen eläkkeelle, lähden pois täältä.”

Ei! Älköön tämä olko koskaan Jumalan tosi palvelijan asenne. Pyhä Henki on voimaa antava Henki. Jos sinä elät ja julistat Hengessä, tulet kaiken kautta sitä vahvemmaksi, mitä vanhemmaksi tulet ja mitä pitempään olet Jumalan työssä. Jumalan työn pitäisi tulla sinulle jännittävämmäksi joka kuluvan vuoden aikana. - See more at: http://sermons.worldchallenge.org/en/node/23612#sthash.1R6CONb9.dpuf