AIKA RIEMUITA

Adam ja Eeva toivat petoksen avioliittoonsa ja sitten vielä pahensivat kapinaansa piiloutumalla Jumalan läheisyydestä. Jumala ei koskaan mene piiloon, vai ihminen tekee niin. Jumalalla oli tärkeä osa ensimmäisen miehen ja naisen välisessä avioliitossa. Samoin hän on huolissaan jokaisesta avioliitosta tänä päivänä.

Vain harvat avioliitot kestävät, jos jompikumpi puolisoista piiloutuu Jumalalta. Näytä minulle avioliitto, jossa toinen puolisoista ei ole lähellä Jeesusta, niin minä näytän sinulle liiton, jolla on hyvin vähän mahdollisuuksia pysyä kasassa. Ainakin toisen puolison pitää olla päivittäin yhteydessä Herraan. On parasta, jos sekä mies että vaimo puhuvat hänelle. Jos taas toinen puolisoista on karkumatkalla Jumalan luota, on sitäkin tärkeämpää, että toinen voi mennä salaiseen rukouskammioonsa rukoilemaan apua ja johdatusta. Rukoileva vaimo voi usein pelastaa avioliittonsa, kuten rukoileva aviomieskin.

Rakkaus ei yksin pidä avioliittoa vahvana, vain Jumalan voima voi tehdä sen.
Se voima toimii juuri nyt eheyttäen ja varjellen avioliittoja. Kun Jeesus hallitsee, avioliitto kestää.

”Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, hänelle, … kunnia, majesteetti, voima ja valta ”(Juud.1:24 - 25).

Me tiedämme, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme (ks. Neh.8:10), niinpä vahvoissa avioliitoissa pitäisi olla runsaasti iloa. Kun avioliitto menettää ilon, siitä tulee heikko ja haavoittuva.

Niin, jokaiseen avioliittoon kuuluu haasteita. Voi tulla sairautta, taloudellisia huolia, väärinymmärrystä tai kipua, mutta elämä jatkuu. Jumala on valtaistuimellaan, ja hänellä on kaikki hallinnassaan. Kiitän Jumalaa puolisosta, joka rakastaa minua. Voin odottaa nauttivani elämäni jokaisesta hetkestä ja pitää ilon virtaavana. Voi tulla itkun mutta myös riemun aikoja. Hyvä ja paha pysyvät näin tasapainossa, ja me voimme nostaa katseemme ja elää!