JUMALA KÄTKEE KASVONSA PAHUUDELTA

Jumala ”kätkee kasvonsa” kaikelta hulluudelta ja pilkalta (ks. Jer. 33:5). Hän ei kuitenkaan koskaan kätke itseään niiltä, jotka sulkeutuvat rukouskammioon hänen kanssaan. Hän sanoi rukoilevalle Jeremialle: ”Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat, ja minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden”(Jer.33:6).

Ne olivat hämmästyttäviä sanoja! Jumala sanoi profeetalle: ”Usko tai älä, Jeremia, minä aion parantaa kansani. Itse asiassa johdan heidät runsaaseen rauhaan ja totuuteen! Aion tuoda suuren puhdistuksen uuden armon kera. Jälleen kerran seurakuntani on oleva ilon ja todellisen ylistyksen paikka, jossa kaikki siteet murtuvat!”

Jumala antoi ihanan liitonlupauksen: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä kerran on tässä paikassa, joka on rauniona, vailla ihmisiä ja eläimiä, ja kaikilla sen kaupungeilla oleva laitumia, joilla paimenet lepuuttavat lampaitansa”(Jer.33:12). Hän siis sanoi: ”Minä aion joka puolella asettaa jumalisten pappien joukkoja kaupunkeihin. He palvelevat minua totuudessa antaen lampaitteni mennä rauhassa levolle!”

Jokaisessa kaupungissa, olivat ne sitten vuoristossa tai laaksoissa, pohjoisessa tai etelässä, on oleva lammastarha, jossa paimen vartioi heitä. ”Vuoriston kaupungeissa, Alankomaan kaupungeissa ja Etelämaan kaupungeissa, Benjaminin maassa, Jerusalemin ympäristössä ja Juudan kaupungeissa on vielä kerran lampaita kulkeva laskijan kätten ohi, sanoo Herra”(Jer.33:13). Tämä jae puhuu läheisestä, henkilökohtaisesta huolenpidosta jokaista lammasta kohtaan. Jumala sanoi tässä: ”Nämä jumaliset papit huolehtivat henkilökohtaisesti jokaisesta minun kansassani.”

Herra sitten teki yhteenvedon ennalleen asettamisen siunauksesta sanoen: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä täytän sen hyvän lupauksen, jonka minä olen lausunut Israelin heimosta ja Juudan heimosta”(Jer.33:14). Tämä ”hyvä lupaus” kuulosti melkein liian hyvältä ollakseen totta. Jumala ei siis vain puhdistaisi seurakuntaansa ja asettaisi kansaansa ennalleen, vaan hän antaisi heille myös jumalisia paimenia!

Vain Herra itse voi suorittaa sellaisen ihmeellisen työn. Siihen eivät pysty evankelistat, opettajat tai jokin uusi liike. Se voi tapahtua vain liitonlupauksen kautta. Uskon, että Jumala tarkoitti meidän päiviämme puhuessaan näitä lupauksia Jeremialle.