PYYDÄ NYT! by Carter Conlon

“Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” (Matt.7:7-8). Mielenkiintoista kyllä, vähän ennen elämänsä loppua maan päällä Jeesus sanoi: ”Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen” (Joh.16:24). Huomaa, että Jeesus puhui tätä opetuslapsilleen viimeisellä ehtoollisella. Tähän mennessä he eivät olleet pyytäneet häneltä mitään, mutta olivat tällä kerralla he aika hämmästyneitä. Opetuslapseuden ydin on opettajan ja oppilaan suhteessa, anomisessa ja vastaanottamisessa. Se, että opetuslapset jättivät verkkonsa ja alkoivat seurata Jeesusta, oli suhteen perustana. He kysyivät, ja hän vastasi ja antoi heille, mitä he tarvitsivat.

Mitä Jeesus oikeastaan sanoi heille, oli kuitenkin sen kertomista, että odottamattoman vaivan aika oli aivan käsillä. Sinä ja minä tiedämme, että piankin Jeesus vangittiin, ja sen seurauksena kaikki opetuslapset pakenivat. Hän sanoi itse asiassa heille: ”Te olette pian peloissanne, ja menetyksen ja surun tunne täyttää sydämenne. Minä kuitenkin olen teidän kanssanne ja annan teille sisäistä voimaa, jota saavat vain ne, jotka haluavat tehdä minun työtäni maan päällä.” Voit nähdä tämän ajatuksen hyvin selvänä Johanneksen evankeliumin luvuissa 13- 18. ”Kun vaellatte minun ruumiinani sitä polkua, jonka minä olen valmistanut eteenne, niin te saatte toivon, näyn ja ilon. Tähän asti ette ole pyytäneet sitä, mikä on oikeastaan teidän omaanne. Nyt, jos tahdotte pyytää, saatte mitä ikinä tarvitsette.”

Matteuksen evankeliumin 25:4-8:ssa Jeesus kuvasi toisen tulemisensa päivää. Viisi viisasta neitsyttä otti öljyä lamppuihinsa, mutta viisi tyhmää jättivät ottamatta. Kun kriisi iski, tyhmät sanoivat viisaille: ”Teillä on näemmä jotakin, mitä me emme näe. Te seisotte tässä ja sanotte: ’Katsokaa Ylkää’, ja kuitenkaan emme näe mitään muuta kuin pimeyttä ja tuhoa. Antakaa meille vähän öljyänne!” Surullista kyllä, he pyysivät liian myöhään.

Rakas lukija, on hyvin vaikea saada itselleen Jeesuksen lupaamia asioita vasta silloin, kun tuho tulee. Muista Nooan päiviä! Ennen kuin tulva tuli, Jumala sulki arkin ovet ja sinetöi Nooan ja hänen perheensä sen sisäpuolelle. Kuvittele, kuinka sade alkoi ja ulkopuolella olevat ihmiset alkoivat kolkuttaa oville. He eivät voineet päästä sisälle, koska arkki oli suljettu. Anomisen aika oli ohitse, sen aika, että olisi voitu saada tarvittavaa voimaa!

Pyydä Jeesukselta nyt kaikkea, mitä tarvitset!