JEESUS ON LIITTO by Gary Wilkerson

Jesaja puhui Jeesuksesta, kun hän ennusti näillä sanoilla: ”Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut KANSOILLE LIITOKSI, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat” (Jes.49:8, korostus kirjoittajan).

Jeesuksen Kristuksen seurakuntana vietämme Jesajan ennustamaa juhlaa joka joulu. Profeetta julisti, että Jumala on lähettävä Poikansa vastauksena kaikkiin rukouksiin. Tähän jakeeseen on kätkettynä enemmän kuin yleensä liitämme tarinaan seimen vauvasta. Meille kerrotaan, että Jeesus lähetettäisiin ihmisen muotoisena ilmentämään Jumalan liittoa ihmisen kanssa: ”Pannut sinut kansoille liitoksi”.

Kun Jumala teki uuden liiton, hän ei pystyttänyt uutta järjestelmää uusine sääntöineen. Sen sijaan hän lähetti meille liitoksi henkilön, Jeesuksen.

Vanha liitto oli kokoelma eri tilanteita koskevia sääntöjä. Se sanoi: ”Jos teet sitä tai tätä, sitten Jumala antaa sinulle elämän. Jos sen sijaan et tee niin, kadotat Jumalan siunauksen.” Tietenkin ihmiset jatkuvasti epäonnistuivat yrityksissään täyttää Jumalan määräystä. He eivät pystyneet pitämään hänen lakiaan, joka oli pyhä ja puhdas. Sen seurauksena heidän elämäänsä leimasivat syyllisyys, häpeä ja epätoivo.

Jossakin vaiheessa päätettiin, että Jumalan vanha liitto kaipasi pöyhimistä. Jeesus ei kuitenkaan tullut muotoilemaan liittoa. Hän tuli liitoksi. Hän ei tullut näyttämään meille siunauksia tai armoa. Hän on armon siunaus.

Kautta koko kirkkohistorian sellaiset miehet, kuten Luther ja Wesley ovat korostaneet, kuinka tärkeätä uuden liiton ymmärtäminen on uuden liiton kansalle. He näkivät sen Jumalan sanan tasapuolisena jakamisena, lain ja armon käsittämisenä. Jos emme tajua tätä, he sanoivat, olemme tuomittuja elinikäiseen epätoivoon. Luther ja Wesley tiesivät sen todeksi, koska olivat itse kokeneet tuon epätoivon.
Ero on seuraava: Uuden liiton alaisille Jumalan laki ei ole enää ulkonaisen muodon suorittamisen kohde. Sen sijaan, hänen lakinsa on kirjoitettuna meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta: ” Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu”(Room.5:5). Meidät on täytetty Pyhällä Hengellä, Jumalan omalla elämällä, auttamaan meitä tottelemaan hänen pyhää sanaansa. Kristus rakasti meitä ja antoi itsensä meidän edestämme, jotta me voisimme uutta elämää.