MISSÄ OVAT KAIKKI JUMALISET PAIMENET?

Jumala sanoi profeetta Jeremialle: ”Niin kuin taivaan joukkoa ei voida lukea eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuisiksi minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja leeviläiset, jotka minua palvelevat" (Jer.33:22). Hän sanoi toisin sanoen: ”Minä annan sinulle liiton lupauksen. Sen mukaan minä aion enentää pyhän papiston, joka paimentaa lisääntyneitä laumojani.”

Saatat ihmetellä: ”Missä ovat kaikki Jumalan lupaamat jumaliset paimenet? Missä he paimentavat? Väitätkö, että voin löytää vanhurskaan seurakunnan mistä tahansa kaupungista tai kylästä? Eikö maailmassa ole tarpeeksi paljon raamattukouluja ja seminaareja alkamaan toteuttaa tätä profetiaa. Tiedän, että Herra nostaa esiin joukon nuoria jumalisia työntekijöitä, mutta ei heitä varmaan ole monta eikä kovin tiheässä.”

Miten Jumala aikoo tehdä tämän? Löydämme vastauksen Ilmestyskirjasta: ”Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen”(Ilm.1:5-6). Jumala on siis tehnyt meistä kaikista pappejaan! Jokainen, joka on pesty Jeesuksen verellä puhtaaksi, on hänen kuninkaallisen papistonsa jäsen.

Apostoli Pietari toistaa kaikuna tämän 1 Piet.2:5:ssä: ”Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia”. Jumala on kutsunut meidät papeikseen, jotka palvelevat häntä.

Herran ajatus ”seurakunnasta” on nimittäin eri kuin omamme. Me ajattelemme seurakuntaa ihmisille julistamisena. Se on mielestämme paikka, jossa kaikki Jumalan kansan hengelliset, fyysiset ja tunne-elämän tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Tietenkin se kaikki on seurakunnan rakentamista. Oikea seurakunta Raamatun mukaan alkaa siitä, että Jeesus Kristus palvelee meitä. Hänen ajatuksensa seurakunnan olevan missä tahansa, missä ollaan hänen palveluksessaan.