HELLUNTAIPÄIVÄNÄ

Mitä apostoli Pietari julisti kansanjoukolle Helluntaipäivänä? Raamattu kertoo meille, että kun kansa kuuli apostolin todistavan: ”he… saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ’Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?’ Niin Pietari sanoi heille: ’Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan’ ”(Ap.t. 2:37- 38).

Pietari ei käskenyt näiden ihmisten vain ”uskoa ja pelastua”. Eikä hän pyytänyt heitä vain tekemään ratkaisua, äänestämään Jeesusta. Ei. Hän käski heidän tehdä ensin parannuksen ja sitten ottaa kasteen Kristuksen kuuliaisuudessa!

Mitä evankeliumia Paavali saarnasi pakana-ateenalaisille Mars-kukkulalla? Hän sanoi heille hyvin suoraan: ”Jumala … tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus”(Ap.t.17:30).

Nämä kreikkalaiset älyköt saattoivat helposti uskoa Jumalaan. Itse asiassa heidän oma menneisyytensä oli ”uskomista” moniin jumaliin, ensin tähän, sitten tuohon. Kun joku tuli saarnaamaan suostuttelevasti jostakin jumalasta, he heti uskoivat sen. Niin, he uskoivat, mutta he jatkoivat syntielämäänsä. Pelkkä usko ei riittänyt!

Paavali sanoi näille miehille: ”Ei! Ei! Jeesusta ei voi lisätä teidän jumalalistaanne. Saatte uskoa heihin kaikkiin, mutta sitä ei voi tehdä suhteessa Jeesukseen. Hän on tullut pelastamaan teitä synneistänne ja hän käskee kaikkia seuraajiaan tekemään parannuksen ja tulemaan puhtaiksi!”

Myöhemmin Paavali saarnasi samaa parannuksen evankeliumia kuningas Agrippalle: ”Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja”(Ap.t. 26:19 -20).

Paavali sanoi siis: ”Missä olen ollutkin, olen saarnannut parannusta. Aito parannus ilmenee teoissa!”

Nämä Raamatun kohdat todistavat, että apostolinen seurakunta saarnasi häpeilemättä samaa evankeliumia kuin Johannes ja Jeesuskin: ”Tehkää parannus, jotta teidän syntinne pyyhittäisiin pois!”