JUMALAN KIRKKAUDEN ILMESTYMINEN

Kun Jumalan kirkkaus kerran ilmestyy meille, emme voi jatkaa toisten kohtelemista vanhaan tapaamme. Sen pitää muuttua.

”Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.

Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut”Ef.4:31- 32).

Jumala sanoo Paavalin kautta: ”Te olette nähneet minun kirkkauteni ja tunnette minun luontoni ja luonteeni, että olen armollinen, valmis antamaan anteeksi. Haluan nyt, että ilmaisette toisille, minkälainen minä olen.”

Vaikka Mooseksella oli Jumalan kirkkauden ilmestys, hän jossakin kohdin tulkitsi sen kansalle väärin. Hän kävi kärsimättömäksi Israeliin, koska he olivat tottelemattomia, ja hän vihaisesti iski kalliota sauvallaan ikään kuin sanoen: ”Te jäykkäniskaiset kapinoijat”.

Tätä Jumala ei katsonut hyvällä. Jos hän kerran ilmaisee sinulle kirkkautensa, hyvyytensä, armollisuutensa ja laupeutensa, hän ei kärsi sinun tulkitsevan kirkkauttaan väärin toisille. Kun Mooses tulkitsi väärin Jumalan kirkkauden Israelin kansalle, tuloksena oli, että yksi nöyrin, jumalisin Vanhan Testamentin hahmo joutui ulos Jumalan täyteydestä. Hän ei päässyt Luvattuun Maahan!

Jeesus kuvaa tätä eräässä vertauksessaan. Hän puhuu palvelijasta, joka oli saanut isännältään anteeksi suuren velan. Isäntä osoitti hänelle uskomatonta hyvyyttä, armoa ja anteeksiantamusta. Silti palvelija, joka juuri oli saanut velan anteeksi, huomasi, että eräs toinen oli hänelle velkaa pienen summan. Sen nähdessään hän rupesi kuristamaan tätä, kunnes hän maksaisi. Se, joka oli saanut osakseen suurta rakkautta ja anteeksiantamusta, ei puolestaan osoittanut armoa toiselle.

Jeesus sanoo tässä vertauksessa: ”Sinä tulkitset Isän rakkauden väärin! Hän on antanut sinulle kosketuksen uskomattomaan kirkkauteensa hyvyytensä kautta ja syntiesi anteeksi antamisessa. Vaikka nyt olet nähnyt hänen kirkkautensa, sinä tulkitset sitä väärin maailmalle.”

Tämän siis Paavali summasi yhteen käskyssään: ”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut”.