AINA VAIN ENEMMÄN JEESUKSEN KALTAISIA

”Ja israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän; ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, siksi kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan häntä”(2 Moos.34:35). Henkilön ulkomuoto ilmaisee, mitä hänen sydämessään on. Kun Jumalan kirkkauden ilmestyminen tuli todelliseksi Moosekselle, se muutti hänen ulkomuotonsa!

Paavali todisti: ”Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä” (Gal.1:15 -16).

Paavali tarkoitti sanoa: ”Minussa itsessäni on paljon enemmän kuin jonkun opettama oppi, kuin pään tieto Kristuksesta. Minä olen saanut ilmestyksen siitä, kuka Kristus on, hänen armonsa, laupeutensa ja rakkautensa ilmestyksen. Tästä ilmestyksestä on tullut kaiken sen lähde, mikä minä olen ja mitä teen. Se on elämäni ydin!”

Jumalan kirkkauden ilmestyminen on todella ihmeellistä. Monet ovat tosin kääntäneet tuon ilmestyksen luvaksi syntiin. Juudas kuvailee ihmisiä, ”jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen”(Juudas 1:4).

Paavalin mukaan sellaiset ihmiset tekevät syntiä, ”että armo suureksi tulisi”(Room.6:1). He sanovat lyhyesti kerrottuna: ”Jos Jumalan mielestä on ihanaa ilmaista itsensä armon ja anteeksiantamuksen kautta, sitten minä annan hänelle siihen tilaisuuksia. Aion tehdä syntiä ja antaa hänen jatkaa minun rakastamistani, niin että armo virtaa. Se vasta on hieno todistus maailmalle. Olen siis kaiken taivaasta alas tulevan rakkauden kohde.”

Sellaiset ihmiset on helppo tunnistaa. Heidän ulkomuotonsa paljastaa heidät. Jesaja puhui israelilaisista, jotka ”uhittelevat hänen kunniansa kasvoja. Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan”(Jes.3:8- 9). Profeetta tarkoittaa sanoa: ”Syntisi todistaa sinua vastaan jo ulkonaisessa olemuksessasi. Se, miltä näytät, paljastaa, mitä mielessäsi liikkuu.”

Synti näyttää nimittäin aivan erityiseltä. Hymy ei voi sitä peittää, ja sen ääni on tyhjyyttä täynnä, sen kaiku kuin vasken ja kilisevän kulkusen.

Ne, jotka ovat omaksuneet Jumalan kirkkauden, muuttuvat päivittäin. Heidän ulkomuotonsa tulee enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaiseksi.