SE NÄYTTÄÄ MAHDOTTOMALTA by Carter Conlon

Matteuksen 4. luvussa Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan. Hän oli ollut ilman ruokaa neljäkymmentä päivää, kun Saatana tuli hänen luokseen ja sanoi: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi"(Matt. 4:3). Hän siis sanoi: ”Jos Sinä olet Jumalan Poika, onko sinun käytävä läpi näitä hankaluuksia? Ei sinun olisi pitänyt kärsiä, vaan päästä kokemasta tätä. Käske vain näitä kiviä muuttumaan leiviksi”.

Jeesus vastasi: ”Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'."(Matt.4:4). Jeesus tarkoitti: ”Isäni lähetti minut tekemään hänen tehtäväänsä, ja sen aion suorittaa. Se ei merkitse, että minulla olisi aina mukava olla. Olen saanut Isältäni sanan, että minun pitää päättää tämä matka voittoon ja monet pääsevät siihen mukaan.”

Monet meidän sukupolvestamme ovat ajatelleet tämän olevan helppo retki ja ovat yrittäneet käyttää Jumalan voimaa muuttamaan kivet leiviksi eli vaikeudet helpoiksi. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää” (Matt.7:9). Toisin sanoen: Jumala antaa sinulle, mitä tarvitset saattaakseen sinut kaikkien vaikeuksien läpi. Sinun ei tarvitse järkeillä ulospääsyä ongelmastasi tai yrittää käyttää Jumalan voimaa helpottamaan vaikeissa paikoissa.

Jeesus jatkoi: ”Taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? (Matt.7:10). Tämä on uskomaton lause, sillä Isä lähetti Poikansa minun sieluni ja sinunkin sielusi kalastajaksi. Lopulta hän kutsuisi meidät työhönsä ihmisten kalastajiksi. Se oli Jumalan päämäärä pelastaa ihmiset pahasta maan päällä. Se vaati ristin, hyljätyksi tulemisen, ihmisten pilkan ja ivan sietämisen. He vastustivat sillä omaa pelastustaan. Kuitenkin käärme oli tullut Jeesuksen luo erämaassa sanomaan: ”Tässä ovat kaikki maailman valtakunnat. Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua ja tunnustat, ettei Jumalan tie ole ainoa. Polvistu vain eteeni, niin vältät ristin. Ei sinun tarvitse kärsiä tuota kovuutta, ja minä annan sinulle kaiken tämän heti paikalla"(ks. Matt.4:8-9).

Jos nyt pyydät kalaa, Isä ei anna sinulle käärmettä. Saatat kysyä: ”Herra, en halua vain kevyttä todistusta siitä, kuka sinä olet minun sukupolvelleni. Voisitko tehdä minusta samanlaisen ihmisten kalastajan kuin alkuseurakunta oli?” Päinvastoin kuin käärme, joka yrittää saada tämän sukupolven seurakuntaa lähtemään eri tielle, Jumala ei tule sinun luoksesi ja sano: ”Ei, elämän pitikin olla helppoa. Sinun ei tarvitse kärsiä Kristuksen asian vuoksi.” Sen sijaan hän lupaa viedä sinut kaikkien tiellesi nousevien vaikeuksien läpi, kun vaellat siinä tarkoituksessa tämän sukupolven keskellä. Hän vie sinut aina voitokkaaseen loppuun asti.


__________
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.