USKONELÄMÄ by Gary Wilkerson

Useimmat meistä haluaisivat kyvyn tehdä määrättyjä asioita elämässämme, mutta emme voi. Puhun asioista, jotka eivät ole vain vaikeita vaan mahdottomia.

Kaikkein hurskaimmatkaan Jeesuksen seuraajat eivät voi korjata tiettyjä asioita, mutta me tunnemme Hänet, joka voi. Ihmeellinen asia elämässä Kristuksessa on, että joudumme sellaisiin suorituksiin, joita emme voi tehdä omissa voimissamme. Tosiasiassa Jeesus kutsuu meitä yhteyteensä tekemään sitä, mitä emme yksin pysty. Näemme pelastumattomien tulevan uskoon, rikkoutuneiden avioliittojen korjaantuvan ja parantuvan. Näemme kadotettujen ihmisten omassa yhteisössämme pelastuvan toivottomasta iankaikkisuudesta. Uskomme kautta Jeesukseen näemme ja saamme jopa ottaa osaa asioihin, joita voidaan tehdä ainoastaan hänen voimassaan, hallinnassaan ja valtuutuksessaan.

Hebrealaiskirjeen 11. lukua on sanottu ”Uskon kunniasaliksi”, jossa listataan ne raamatulliset henkilöt, jotka miellyttivät Jumalaa suurten uskontekojen kautta. Aabrahamista Saaraan, Daavidista Samueliin ja Gideoniin sekä lukuisiin muihin me näemme uskovia, joita ei mainita heidän taitojensa tai aikaansaannostensa tähden, vaan siksi, että he luottivat Jumalaan. He uskoivat, että hän tekee sen, mikä on heidän omien kykyjensä yläpuolella. Yhteensä heistä muodostuu ”suuri pilvi todistajia (uskonelämästä)”(Hebr.12:1).

Kursiivilla kirjoitettu kertoo meille, että voidaan elää uskonelämää. Sen saamiseksi meitä kehotetaan panemaan pois kaikki painot, jotka estävät meitä pääsemästä luottavaan uskoon:

”Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa”(Hebr.12:1). Mitä nämä painot ovat, nämä uskon esteet? Tunnen monia uskovia, jotka ovat epäuskon painon alla. Kun he miettivät olosuhteitaan, he ajattelevat: ”Ei minun tarpeeni saa koskaan tyydytystään. Olen rukoillut loputtomasti ja pyytänyt toisiakin rukoilemaan puolestani, mukaan lukien seurakunnan vanhimmiston, mutta en ole koskaan saanut vastausta. Yritän mitä hyvänsä, se ei toimi.”

Ongelma on siinä, että monet katsovat enemmän omia olosuhteitaan kuin Jumalaa, joka hallitsee kaikkia olosuhteita. Heidän uskonsa pysäyttää ”kaikki se, mikä heitä painaa”(Hebr.12:1). Voin vakuuttaa sinulle, että mikään ei estä Jumalan lupauksia täyttymästä. Kaikki hänen lähettämänsä sanat lopulta toteutuvat. Saatana tietää tämän ja siksi hän yrittää hidastaa Jumalan tarkoitusperiä saamalla meidät vakuuttuneiksi, että meidän pitää kieriskellä vaikeuksissamme. Jos tilanteesi näyttää toivottomalta, uskonelämä kutsuu sinua uskomaan: ”Eräänä päivänä Jumala toteuttaa sen, mitä en pysty nyt edes kuvittelemaan”.