VANHURSKAUDEN HERÄTYS ON TULOSSA

Haluan antaa julkilausuman kaikkein suurimmalla mahdollisella hengellisellä auktoriteetilla, jonka takana on liitto, yhtä varma kuin Nooan kanssa tehty: Tulee esiin joka puolella viimeinen, keskiyön hetken herätys. Siion tekee työtä, ja monet, monet lapset annetaan sille. Tulee suurta laulua ja huutoa, ja Siion sanoo: ”Mistä nämä kaikki ovat tulleet?” Siitä tulee vanhurskauden herätys.

Olen kuullut vanhanaikaisten julistajien puhuvan vuosikausia viimeisten aikojen herätyksestä. He haluavat nähdä Jumalan tekevän työtä tänään, ei vain lukea niistä kirjoista. Ei riitä vain yksinkertainen menneiden aikojen herätysten saarnaaminen. Miksi rukoilla, miksi etsiä herätystä, jos sitä ei ole luvattu Raamatussa? Jos Raamattu sanoo, että olemme jo menettäneet kaiken toivon, evankelioidaan vain ja saarnataan, mutta ei välitetä tuloksista. Jos taas herätys on luvattu, uskovien tulisi nähdä se, ottaa siitä vaarin ja rukoilla uskossa tietäen, että Jumala on luvannut antaa sen. Onko se Hänen Sanassaan? Kyllä, tämä lupaus löytyy Jes.54:stä. Se luku on yksi tärkeimmistä juuri tälle sukupolvelle. Siinä meille selvästi kerrotaan, mitä Jumala aikoo tehdä seurakuntansa, kansansa välityksellä viimeisinä päivinä. Tämä luku profetoi siitä, mitä on tapahtuva Times Square seurakunnassa, kuten myös joka paikassa, jossa on nälkäisiä sieluja. Se tapahtuu Venäjällä, Kiinassa, jokaisessa maassa, jokaisella meren saarella, pohjoisnavalta etelään.

Seurakunta saa kokea ansaitsemattoman rakkauden, armon ja hyvyyden vuodatuksen. Se tulee tapahtumaan suuren ahdistuksen aikana, rajulla tavalla, kun joka puolella saartaa ahdistus ja yhteiskuntaa heitellään edestakaisin. Jumala vannoo näyttäytyvänsä suuressa hyvyydessään: ”Minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra, sinun lunastajasi. … minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi” (Jes.54:8- 10). Mitä Jumala sanoo tässä seurakunnalleen, sen hän sanoo myös yksityiselle uskovalle. Jumala puhuu ”kurjille, myrskyn raastamille, lohduttomille! ”(Jes.54:11).