PYHÄN HENGEN KOULU

Miksi asiat menivät pieleen Daavidin kohdalla? Siksi, että hän oli Pyhän Hengen koulussa. Jumala tahtoi tuottaa hänessä luonnetta. Sen voi saada esiin vain vaikeus. Ei tarvittu enää lisää Sauleja, itsekurittomia ja kouluttamattomia, koettelemattomina. Saul alkoi ihan hyvin, mutta pian lakastui, kun häntä ei ollut koskaan testattu. Jumala etsi nyt miestä, johon Hän voisi luottaa, miestä, jolle Hän voisi rakentaa kestävän huoneen.

Ei koskaan ollut hetkeä, jolloin Pyhä Henki ei olisi ollut Daavidin kanssa. Jumala olisi voinut lähettää enkeleitä, Hän olisi voinut sanoa sanan. Hän olisi voinut lähettää taivaallisen sotajoukon pitämään Daavidin poissa vaikeuksista. Sen sijaan Hän salli kaiken, jotta Daavidin omat keinot loppuisivat ja hän heittäytyisi kokonaan Herran huomaan. Meillä ei olisi niin hienoja psalmeja luottamuksesta ja uskosta, jos Daavidia ei olisi koeteltu.

Jotkut teistä ovat Daavidin kanssa Siklagissa tai olet menossa sinne! Ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 30 kerrotaan, miten amalekilaiset olivat vallanneet Jumalan kansan maat, tuhonneet elämää ja omaisuutta. Daavid oli kovassa ahdistuksessa, kun hänen oma väkensä vielä aikoi kivittää hänet. He syyttivät häntä tästä tuhosta. ”Mutta Daavid rohkaisi mielensä Herrassa, Jumalassansa”(1 Sam.30:6). Kun hän kääntyi Herran puoleen(jae 8), hän sai varmuuden siitä, että kaikki ryöstetty saataisiin takaisin. Jakeessa 19 näemme lopullisen tuloksen: ”Kaiken Daavid toi takaisin”.

Daavid sai takaisin perheensä, omaisuutensa, mutta paljon muutakin. Tärkein oli, että hän sai takaisin luottamuksensa Jumalaan, varmuuden siitä, että Jumala oli edelleen hänen kanssaan. Voitelun voima oli uudistettu, samoin vihollisen häntä kohtaan tuntema viha. Sinä päivänä Daavid sai todistuksen! Hän oli oppinut pyytämään Herralta ja rohkaisemaan itsensä Herrassa. Siitä päivästä lähtien hänestä tuli vahvempi ja vahvempi, ja hän voitti.