KOETELTU JA PUHDISTETTU

Mitä tarvitaan tämän kadotetun ja kipuilevan maailman saavuttamiseen? Pieni sotilasarmeija on pyrkinyt kovaan koetusten kouluun! Jumala etsii niitä, jotka haluavat joutua koetuksien tuleen, joiden uskoa Hän voi jalostaa ja tuoda esiin puhtainta kultaa.

Koko palvelutyöni vuosien ajan olen huomannut useimpien uskovien elämässä eräänlaisen kaavan. Melkein heti, sen jälkeen kun Jumala on pelastanut meidät, Hän johtaa meidän koetusten erämaahan. Miksi? Siksi, että Jumala etsii ihmisiä, jotka luottavat Häneen mahdottomissa tilanteissa ennen maailmaa. Tämä oli totta Jeesuksenkin elämässä. Kun Herra nousi kastevedestä, Henki ajoi Hänet erämaahan, jossa Häntä koeteltiin ankarasti(ks. Luuk.4: 1-2).

Me näemme sellaista luottamuksen osoitusta Danielissa. Danielin innokkaat hallitsijakaverit suunnittelivat salaliiton häntä vastaan. He saivat Kuningas Daarejaveksen suostumaan kieltämään rukoilemisen kolmeksikymmeneksi päiväksi. Aivan niin kuin salaliittolaiset olivat aavistelleetkin, Daniel rikkoi kieltoa ja rukoili kolmesti päivässä. Vaikka Kuningas Daarejaves kunnioitti Danielia, hänen oli oman käskynsä takia pakko heittää tämä harras mies leijonien luolaan.

Daniel oli täysin tietoinen, mikä rangaistus seuraisi rukoilemattomuuskäskyn rikkomisesta. Silti hän ei lakannut rukoilemasta, koska luotti Jumalaan. Hän tiesi, että Jumala auttaisi hänet ulos tästä koetuksesta.

Koko tämän tapahtuman ajan kuningas Daarejaves tarkkaili Danielia ahdistuneena. Hän oli kaikin mahdollisin keinoin yrittänyt pelastaa Danielin, mutta ei yksinkertaisesti voinut. Lopulta, juuri ennen kuin Daniel heitettiin leijonille, kuningas rohkaisi häntä: "Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut"(Dan.6:16).

Jos kerrot maailmalle, että Jeesus on Herrasi, Vapahtajasi ja Parantajasi, Jumala, joka voi tehdä mahdottoman mahdolliseksi, he katsovat sinuun nähdäkseen, miten reagoit mahdottomaan tilanteeseen. Heidän silmänsä ovat liimautuneina jokaiseen, joka kerskuu Jumalan hyvyydestä, voimasta ja kirkkaudesta. Paholainen katsoo tätä myös toivoen, että uskomme pettää.

Psalmista kirjoittaa: ”Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkääväisillesi ja jota osoitat sinuun turvaaville ihmislasten edessä! (Ps.31:19). Mitä on tämä ”suuri hyvyys”, jota Jumala osoittaa niille, jotka turvaavat Häneen koetusten aikoina? Se on vääjäämätön kirkkauden todistus maailmalle siitä, että sinun uskosi kestää kaikissa tilanteissa.

Miten Jumala vastasi Danielin uskoon? Hän sulki noiden nälkäisten leijonien kidat(ks. Dan.6:22).