YLENPALTTISESTI KAIKKEA

Apostoli Paavali vakuutti tessalonikalaisille, että he olivat oppineet vaeltamaan Herran mielen mukaan. ”Niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset”(1 Tess.4:1). Paavali lisäsi sitten vielä tämän kehotuksen: ”…siinä yhä enemmän varttuisitte”.

Varttua tarkoittaa lisääntymistä. Paavali sanoi: ”Olette istuneet terveen evankeliumin julistuksen alla, niin että teillä on nyt tukeva perustus allanne. Siksi teidän pitäisi kasvaa armossa joka lailla, uskossa, tiedossa ja rakkaudessa”.

Paavali puhui sellaisesta varttumisesta myös korinttolaisille: ”Niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea: uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkaudentyössä”(2 Kor.8:7). Hän sanoi toisin sanoen: ”Jumalan Henki on tuottanut elämäänne suuria muutoksia. Siksi teidän pitäisi antaa itsestänne enemmän joka tavalla, ajastanne, rahastanne, kyvyistänne.”

Näistä Raamatun kohdista käy selväksi, että jokaisen Jumalan Sanasta ravintonsa saaneen odotetaan kasvavan armossa. Jumala on antanut lahjoja pastoreille, opettajille, profeetoille ja evankelistoille ilmaistakseen seurakuntansa kasvun tarkoitusta. Uskovien ei pitäisi jäädä vauvoiksi Kristuksessa. Meidän odotetaan kasvavan Hänessä niin, ettei mikään väärä voi saattaa meitä pois tieltä.

Jeesus itsekin puhuu elämän jatkuvasta yltäkylläisyydestä: ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”(Joh.10:10). Kristus kehui Tyatiran seurakuntaa, että he olivat kasvaneet armossa: ”Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi”(Ilm.2:19). Jeesus sanoi heille lyhyesti: ”Olette nyt innokkaampia kuin silloin, kun aloitte. Olette antaneet minun elämäni runsastua ylenpalttisesti.”

Sananlaskut vastaavat tähän kaikuna: ”Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka”(San.4:18). Job julistaa: ”Mutta hurskas pysyy tiellänsä, ja se, jolla on puhtaat kädet, kasvaa voimassa”(Job.17:9).