LUOTTAEN HÄNEEN TÄYSIN

Rakas lukijani, Herra ei pelastanut meitä vain, että voisimme loputtomasti nauttia Hänen hyvyydestään, armostaan ja kirkkaudestaan. Hänellä oli iankaikkinen suunnitelma valitessaan jokaisen meistä. Se ylittää kaiken siunauksen, yhteyden ja ilmestykset. On totta, että Jumala edelleenkin tavoittelee kadonnutta ihmiskuntaa. Hän etsii uskovia, luottavia ihmisiä, joista Hän voisi muotoilla suurimmat evankelioimisen välineet.

Herramme ei käytä enkeleitä kirkkautensa todistajiksi. Hän käyttää ihmisiä. Hän haluaa harjoittaa meistä erityistä, ”kummallista” rotua (ks.1 Piet.2:9). Hän haluaa todistaa Sanan meidän elämässämme niin, että maailma uskoisi sen, kun me julistamme. Hän tahtoo näyttää uskomattomille kansakunnille uskollisen kansan, jota on heitelty kovina aikoina, murrettu syvissä koetuksissa, mutta joka silti vieläkin luottaa Häneen.

Näemme Jumalan etsivän sellaisia ihmisiä Gideonin päivinä. Kun Gideon kutsui vapaaehtoisia taistelemaan midianilaisia vastaan, tuhannet israelilaiset tulivat. Herra sanoi Gideonille: "Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä … Julista siis kansan kuullen näin: 'Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta'”(Tuom.7:2-3).

Jumala sanoi Gideonille: ”Sano sille, joka pelkää, että Hänen pitää lähteä kotiin. En salli armeijani tuhoutua pelon takia.” Jumala siis käännytti vapaaehtoisia pois armeijastaan. Itse asiassa yhdessä kohdin, noin 22 000 epäilijää lähetettiin kotiin. Lopulta Gideon vähensi vapaaehtoisten määrän 10 000:ksi, mutta Jumalan mielestä sekin oli liikaa. Lopulta Herra päätyi 300 taistelussa koeteltuun sotilaaseen.

Tämän pitäisi kertoa meille jotakin. Kun Herra etsii evankeliumin julistajia, jotka Hän voi lähettää maailmaan, Hän ei todellakaan etsi vapaaehtoisia niistä kirkkojen penkeistä, jotka ovat täynnä pelokkaita, epäileviä, koettelemattomia ihmisiä. Hän ei etsi voimakkaita, tarpeeksi uskonnollisia järjestöjä tai korkeasti koulutettuja seminaarin kävijöitä. Jumala tietenkin käyttää järjestöjä ja koulutettuja, mutta heistä ei yksikään ole saanut itselleen tarpeellista varustusta, jotta pystyisi olemaan Jumalan koeteltu ja testattu sanansaattaja.