ME EMME VOI, MUTTA HÄN VOI - Gary Wilkerson

”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon”(Matt.11:28).
Monet luulevat että Jeesus esittää tässä jakeessa kutsun kivun kouriin, mutta tämä on paljon enemmän kuin kutsu. Hän sanoo meille, käskee meitä itse asiassa tulemaan Hänen tykönsä, koska Hän yksin voi antaa meille sen levon, jota sielumme tarvitsee.
Onko meidän edes mahdollista ”tulla Hänen tykönsä” omin nokkinemme? Jeesuksen mukaan se ei ole mahdollista: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh.6:44). Miksi Kristus siis käskee meitä tekemään sellaista, mihin emme pysty?
Hän antaa meille oppitunnin, joka kritisoi kristillistä elämää. Kun meille annetaan käsky, emme voi ladata itseämme ja sanoa: ”Minä voin tehdä tämän. Minä olen sinun valittusi, Herra!” Jos teemme niin, olemme ongelmissa, ennen kuin alammekaan. Evankeliumin käsky paljastaa meidän kyvyttömyytemme. Jumala tekee tämän tahallaan, koska Hän ilmentää tahtoansa meitä kohtaan. Hän myös näyttää meille kyvyttömyytemme suorittaa sitä omin voimin.
Kuinka ihanaa, että Jeesus jatkaa jokaiseen käskyyn lupauksella. Kun Hän on sanonut: ” Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä”(Joh.6:44), Hän jatkaa välittömästi: ”ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä” (jae 44). Jumala vetää meidät luokseen, mutta Hän myös herättää meidät uuteen, ylösnousemuselämään. Uusi elämä tulee Hänen kauttaan.
”Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt" (Joh.3:21, kursiivi kirjoittajan).  Minä pidän kovasti King James Version käännöksestä tässä kohdin(: -38-käännöksessä on sama asia suomalaisessa asussa).
Jumala tekee työtään meissä. Niin pian kun Hän huomaa meidän kyvyttömyytemme, Hän tuo julki oman kykynsä ja halukkuutensa suoritta kaiken loppuun.