TODELLINEN ORJUUS

Tänä päivänä ihmiset haluavat olla kaikkea muuta kuin orjia. Tosiaankin heidän ylpeytensä saa kolauksen orjuuden aatteesta. On suosittua lukea Raamatusta: ”Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta”(Gal.4:7).
Mitä Paavali tässä oikeastaan sanoo? Hän selittää, että poika, joka on kasvatettu kunnon lapseksi, tietää olevansa laillisesti kuninkaan perillinen kaikkine oikeuksineen, jotka seuraavat sitä asemaa. Mutta hän rakastaa isäänsä niin paljon, että valitsee orjan roolin.
Paavali sanoi Room.1:1:ssä, että hän on ”Jeesuksen Kristuksen palvelija” ja Jaakob kutsuu itseään ”Jumalan palvelijaksi” (Jaak.1:1). Kristus, Jumalan oma Poika ”tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon” (Fil.2:7).
Orjalla ei ole omaa tahtoa, hänen isäntänsä sana on hänen tahtonsa. Risti edustaa kaikkien omien suunnitelmieni, aatteideni, halujeni, toiveitteni ja unelmieni kuolemaa. Ennen kaikkea se on minun tahtoni ehdoton kuolema.
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon” (Joh. 4:34).  Toisin sanoen: ”Odotan jokaista ohjetta Isältäni”.
Johannes kirjoitti: ”Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa”(1 Joh.4:17). Jokainen todellinen uskova haluaa sanoa: ”Minä tahdon todella tehdä Hänen tahtonsa.” Meiltä jää se kuitenkin huomaamatta, jos panemme sydämemme etsimään jotakin, mitä itse haluamme, jotakin, mikä kyllä näyttää hyvältä ja kuulostaa järkevältä, mutta ei ole Jumalan tahto. Kristityt lankeavat useimmiten ansaan ajaessaan jotakin hyvää asiaa, joka ei kuitenkaan ole Jumalasta.
Voiko tahtosi selvitä elävänä rististä?  Voitko vaeltaa pois unelmasi luota ja kuolla sille? Jumala tietää, mikä on parasta sinulle, niinpä rukoile: ”Isä, jos tämä ei ole Sinun tahtosi, se voi tuhota minut. Annan sen Sinulle, jotta voit tehdä sille oman tahtosi mukaan, Herra”.