NÄKY LAPSISTA - Nicky Cruz

Muutaman viime vuoden aikana Jumala on antanut minulle näyn tulevaisuudesta. Hän on näyttänyt minulle ajan, jolloin Pyhä Henki liikkuu yön hiljaisuudessa ja herättää meidän lapsemme niin kuin ei koskaan aiemmin. Heistä tulee samanlaisia kuin nuoresta Samuelista Raamatussa. Hän juoksi pappi Eelin luokse, koska hän ei vielä tuntenut ääntä, joka puhui hänelle yöllä (ks.1 Sam.3). Olen nähnyt, kuinka nämä lapset juoksevat peloissaan vanhempiensa makuuhuoneeseen tajuamatta, että Jumala itse puhuu heille.
Jumala kutsuu meidän lapsiamme muutokseen. Hän tietää, että monet heidän vanhemmistaan eivät ole kokonaan antaneet elämäänsä, aikaansa ja energiaansa: käsiänsä, jalkojansa, mieliänsä ja sydämiänsä Hänen hallintaansa. Niinpä Hän kutsuu meidän aikamme lapsia täyttämään aukon.
Sanomani näiden ihanien lasten vanhemmille on seuraava: Älkää estäkö heitä! Itse Jumala kutsuu heitä. Se on Hänen tulensa, Hänen Pyhä Henkensä valmistaa tietä suurimmalle muutokselle, mikä on tapahtunut tämän maan päällä.
Niin monet nuoret ihmiset ovat levottomia, kyllästyneitä kirkossa käymiseen, jossa kaikki menee aina samalla rutiinilla. He haluavat nähdä Pyhän Hengen toiminnan. He haluavat kokea Jeesuksesta kaiken nyt!
”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat”(Ap.t.2:17).

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.