IKUINEN LIITTO by Gary Wilkerson

”Mutta tämä (Kristus) taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu” (Heb.8:6).

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isiensä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta”(Heb.8:8-9).

Jumala vei kansansa kädestä pitäen pois orjuudesta, kurjuudesta. Hän johti heidät ihmeellisesti erämaahan halkaisemalla Punaisen Meren vedet ja sitten Luvattuun Maahan. Se on hyvä liitto, mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan, että uusi liitto on parempi ja erinomaisempi.

Hebrealaiskirjeen 8:9 jakeen jälkiosa puhuu: ”Sillä he eivät pysyneet minun liitossani” (Heb.8:9). Siksi tarvittiin uusi liitto.

”Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä"(Heb.8:10- 12).

Jumala sanoo, että uusi liitto on oleva parempi, erinomaisempi kuin vanha, ei sellainen, kuin hän teki Israelin lasten kanssa Egyptissä. Tällä kertaa hän tekee jotakin erilaista. Hän ei tee vain liittoa, vaan luo uuden voiman, jonka hän antaa. Tämä uusi voima tekee meidät kykeneviksi olemaan melkein yhtä uskollisia kuin hänkin pitämään liittomme, koska hän nyt elää meissä. Siinä on ero, että tämä liitto on ikuinen.