NYT ON OLEMASSA UUSI LIITTO by Gary Wilkerson

”Mutta tämä (Kristus) on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään”(Heb.10:12- 14).

Millainen uhri! Jumala sanoo nyt, että tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, mikä tehtiin enkelien välityksellä. Ei se ole myöskään sellainen, kuin tehtiin Adamin kanssa. Adamhan lankesi. Se ei ole myöskään Israelin lasten kanssa tehdyn ympärileikkauksen liiton kaltainen, sillä Israelin kansa lankesi. Ei se ole myöskään sen liiton kaltainen, joka tehtiin Mooseksen lain kautta eikä sen liiton, jossa ylimmäinen pappi uhrasi. Jumala sanoo, että tämä uusi liitto tehdään hänen Poikansa Kristuksen Jeesuksen kautta. Se on parempi liitto, loistavampi liitto, pyhä liitto. Se on Kristuksen liitto, jossa hän tuo meidät uuteen elämään, uuteen luomiseen. Hän ottaa pois vanhan ja tekee kaiken uudeksi.

Tämä liitto ei perustu meidän tekoihimme. Se ei ole yhteistyötä Jumalan kanssa. Siinä Jumala ei toimi kansansa kanssa samanarvoisena toimijana. Jumala ei sano: ”Teen tämän, jos sinä tahdot tehdä sen.” Sen sijaan Jumala sanoi: ”Joko olette saaneet tarpeeksenne näistä vanhoista liitoista? Oletteko tarpeeksi väsyneitä epäonnistumaan?” Oletko väsynyt ja turhautunut yrittämään oman moraalisen voimasi keinoin näyttää, kuinka pyhä olet Jumalan edessä? Oletko väsynyt näkemään itsesi Jumalan kaltaisena, ikään kuin Hän kävisi kauppaa liitosta, ja sinä voisit tinkiä siitä tasa-arvoisena hänen kanssaan?

Raamattu sanoo, että Jumalan jokaisella liitolla oli tarkoituksensa. Se oli näyttää meille moraalisen kyvyttömyytemme. Emme voisi olla tasa-arvoisia Jumalan kanssa liiton pitämisessä. Se ajaa meidät loppuun. Jumala toimii nyt lakinsa kautta, Uuden Testamentinkin aikana. Silloin joudumme sanomaan: ”En pysty tähän yksin. Tulen eteesi tyhjin käsin, Herra. Sinun tulee pitää liiton molemmat puolet, sinun ja minun. Jos et sinä toteuta antamiasi lupauksia ja minunkin antamiani lupauksia, en voi kestää.”

Nyt on olemassa uusi liitto!