SEISO PAIKALLASI JA ODOTA

Jumala puhuu kansalleen Pyhän Hengen äänellä: “Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: ’Tässä on tie, sitä käykää’ "(Jes.30:21).

Pyhän Hengen puhe tulee meille pääasiallisesti Raamatun sanan kautta. Hän saattaa avata meille Raamatun kohdan, joka on avain meidän vapautumiseemme. Ennen kuin voimme kuulla hänen johdatuksensa äänen, Jumala odottaa meiltä jotakin: Meidän tulee seistä paikallamme ja odottaa hänen toimintaansa.

Tämä lause ei ole ehdotus, vaan käsky. Siinä on koko voittomme ja vapautumisemme salaisuus. Herra todellakin käski kansaansa monessa eri tilanteessa seisomaan paikallaan.
Joosuan kirjan kolmannessa luvussa luemme siitä, kun Israelin on mentävä tällä kertaa Jordanin virran yli. Jumala neuvoi kansaansa: ”Käske pappeja, jotka kantavat liitonarkkia, ja sano: 'Kun tulette Jordanin veden ääreen, niin pysähtykää Jordanin rantaan' " (Joos.3:8). Sitten Herra lisäsi: ”Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, kaiken maan Herran, liitonarkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkeaa Jordanin vesi, ylhäältä päin virtaava vesi, juoksussaan ja pysähtyy roukkioksi" (Joos 3:13).

Jumala sanoi siis: ”Kun tulette veden ääreen, pankaa jalkanne veteen ja seisokaa paikallanne. Olkaa hiljaa, levätkää. Odottakaa vain minun toimintaani, ja minä halkaisen vedet teidän kulkeaksenne.”

Heprean sana ”seistä paikoillaan” tarkoittaa tässä kohdassa ”lopettaa kaikki toiminta, lakata ponnistelemasta”. Kuinkahan monta israelilaista lopulta totteli, kun he tulivat Jordanille? Kun he seisoivat siinä jalat vedessä, he varmaan ajattelivat: ”Mistä tiedämme, että tämä toimii?”

Jotkut olivat ehkä kiusauksessa rakentaa jonkinlaista ponttoonisiltaa ja ylittää virta oman älykkyytensä varassa. Se olisi ollut turhaa.
Jumala toimi tässäkin tilanteessa. Hän halkaisi vedet. Israelin kuuliaisuuden tekoa seurasi usko, ja Jumala vastasi heidän uskoonsa.