VASTUU ARMOSSA

Katsoiko kuningas Matt.8:23- 35:n vertauksessa palvelijansa syntiä läpi sormien? Jättikö hän palvelijan velan huomiotta ja antoiko hänelle anteeksi? Ei, ei suinkaan. Tosiasia on, että antaessaan hänelle anteeksi kuningas laittoi hänen kannettavakseen suuren taakan, vastuun, joka oli ehkäpä suurempi kuin hänen velkansa. Palvelija tosiaan oli velkaa isännälleen enemmän kuin ennen. Miten niin? Hän oli velvollinen antamaan anteeksi toisille ja rakastamaan heitä, aivan niin kuin kuningas oli tehnyt hänelle.

Mikä uskomaton vastuu tämä onkaan? Sitä ei voi erottaa Kristuksen muista opetuksista Jumalan valtakunnasta? Jeesushan sanoi: ”Jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne”(Matt.6:15). Hänen tarkoituksensa on selvä: ”Jos et anna toisille anteeksi, en Minäkään anna anteeksi sinulle”. Tämä sana ei ole valinnainen, vaan käsky. Jeesus meille: ”Minä olin pitkämielinen sinun kanssasi. Kohtelin sinua rakkaudella ja armolla ja annoin sinulle anteeksi hyvyyteni ja laupeuteni tähden. Samoin sinun pitää olla rakastava ja armollinen veljiäsi ja sisariasi kohtaan. Sinun tulee antaa heille anteeksi vapaasti, niin minäkin sinulle. Sinun pitää mennä kotiisi, kirkkoosi, työpaikallesi, kaduille ja osoittaa jokaiselle armoa ja rakkautta, joita minä osoitin sinulle.”

Paavali viittaa Jeesuksen käskyyn sanoessaan: ”Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa”(Kol.3:13). Sitten hän selittää yksityiskohtaisesti, miten voimme totella tätä käskyä: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. … Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side”(Kol.3:12- 14).

Mitä tarkoittaa pitkämielisyys? Kreikan sana merkitsee ”kestää, kärsiä”. Se vihjaa siihen, että meidän tulee kärsiä asioita, joista emme pidä. Meitä käsketään sietää toisten virheitä, ymmärtää ja kestää tapoja, joita emme ymmärrä.