VIINIPUUSSA PYSYMINEN by Gary Wilkerson

"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri” (Joh.15:1).

Kun Jeesus viittaa itseensä ”totisena” viinipuuna, Hän puhuu enemmästä kuin tarkasta tiedosta. ”Totinen” tässä on samassa merkityksessä kuin fraasissa ”tosi ystävä”, mikä tarkoittaa todellista, aitoa, autenttista, käsillä olevaa todella sinua tukevaa.

Niin, entä viinitarhuri, Taivaallinen Isämme? Hän hoitaa puutarhaansa rakkaudella ja täydellisesti. Hänen hommansa on pitää elämää vuotamassa meidän lävitsemme. Häneen voi luottaa. Hän kyllä laittaa asiat oikeaan paikkaan kasvamaan. Siksi, kun olemme Kristuksessa, kiinnittyneinä viinipuuhun, meillä ei ole paineita eikä huolta elämästämme. Meille on annettu elämän virta Jeesuksessa, ja Isämme huolehtii meistä hellästi.
Jos meidät on oksastettu viinipuuhun, eikö meidän pitäisi luonnollisesti kantaa hedelmää? Tiedämme olevamme pelastuneita ja varmoja Kristuksessa ja armoitettuja Isän rakkaudessa. Kuinka tästä ei tulisi esiin hedelmää?

Taaskin Jeesus antaa avainsanan: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa” (Joh.15:4). Tässä on toinen fraasi, joka aiheuttaa hämminkiä monissa uskovissa: ”Ellette pysy minussa”. Jotkut Jeesuksen seuraajat tulevat pelokkaiksi, kun he lukevat tämän. He kehittävät käskyjä ja kieltoja, jotka leikkaavat heidät pois elämänyhteydestä tosi elämään.

On totta, että tässä Jeesuksen lausuma on ehdollinen ja tarkoittaa, että meilläkin on osamme asiassa. Yhtälön toinen osa on tämä: Jeesus asuu meissä, ja Hänen läsnäolonsa meissä on luja, uskollinen, liikkumaton: ”En minä sinua hylkää enkä sinua jätä"(Hebr.13:5). Kun Kristus sanoo: ”Ellette pysy minussa”, Hän ei tarkoita pelastumistamme, koska pelastus vahvistettiin jo ristillä. Hän puhuu Hengen hedelmästä elämässämme, todistuksestamme, hurskaasta vaelluksestamme, ilostamme ja rauhastamme.