VOIMAKKAITA HENGEN SANOJA

Jos olet Jeesuksen seurakunnassa, silloin Pyhältä Hengeltä on tuleva vahvoja sanomia. Miksi? Siksi, että Henki rukoilee meissä kaikkea lihan ajatusta, sanaa tai tekoa vastaan. Jeesus sanoo: ”Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset”(Matt.15:19).

Jokaisen todellisen Jeesuksen seuraajan tuntomerkki on, että hän antautuu Kristuksen sanan alle. Tämä palvelija rakastaa kuritusta siksi, mitä se tuottaa hänen sydämessään. Hän näkee muutoksen, jonka se tuo, ja hän tietää sen olevan elämäksi.

Tämä on syvimmältään syy siihen, että syntinen tulee Jumalan huoneeseen. Ei ainoastaan, että hänet huomattaisiin yhtenä henkilönä suuressa seurakunnassa. Hän haluaa Jumalan löytävän hänet, koska hän sydämessään tietää olevansa kadotettu. Hänen sielunsa ei saa rauhaa, ja hänellä on ollut liian monta unetonta yötä. Hän haluaa saada vastauksen, totuuden, todellisen muutoksen, koska hän kokee olevansa matkalla helvettiin.

Meille on opetettu, että Kristus on seurakuntansa kulmakivi. Paavali sanoo, että tämä kivi on kompastuksen kallio: ”Niin kuin kirjoitettu on: ’Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu’ "(Room.9:33). Pietarikin kutsuu Jeesusta loukkauskiveksi: ”On se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat”(1 Piet.2:7 -8).

Pietari voisi kertoa sinulle, mitä tapahtuu, kun yrität välttää ristin sanomaa. Hän loukkaantui, koska Jeesus kertoi opetuslapsille etukäteen kuolemastaan. ”Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: ’Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko’” Matt.16:22).

Mutta Jeesus vastasi hänelle näillä pistävillä sanoilla: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"(Matt.16:23).

Tässä on esimerkki siitä, miten saatana istuttaa petosta jopa hurskaan, Kristusta rakastavan paimenen mieleen. Lyönpä vetoa, ettei Pietari koskaan unohtanut Mestarinsa sanoja. Samoin tänä päivänä jokaisen pastorin ja uskovan tulisi ottaa vaarin Kristuksen varoituksesta: ”Minun ristini ja vereni voivat loukata sinua, mutta jos häpeät sanomaani tai yrität vesittää sitä, silloin sinä loukkaat minua. Silloin et edusta sanaani tai seurakuntaani.”