HÄNEN LÄSNÄOLONSA ILMESTYS

Monille on tuttu Raamatunkohta, jossa Paavali vertaa avioliittoa Jumalan suhteeseen seurakuntansa kanssa: “ ’Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa” (Ef.5:31 - 32).

Huomaa nyt, mitä Jesaja sanoo: ”Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan” (Jes.54:5). Kuka on sinun Tekijäsi tässä? Hän on Kristus, taivaan ja maan Luoja. Jesaja kertoo meille, että Jumala on meidän aviomiehemme. Vaimo on kuitenkin eronnut aviomiehestään: ”Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule”(Jes.59:2).

Missä näemme tänä päivänä eron seurakunnan ja Jumalan välillä? Minä näen sen kaikkein ilmeisimmillään seurakunnan tekemissä kompromisseissa. Näen sen myös vesitetyssä, postmodernissa evankeliumissa. On ilmeistä, että on tapahtunut erotus Jumalan ilmeisestä läsnäolosta. Kaikki tapahtui juuri niin, kuin Jeesus ja Paavali ennustivat. Monista on tullut nautinnon enemmän kuin Jumalan rakastajia. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta ei sen voimaa. He halveksivat isiensä evankeliumia, repivät maahan vanhat moraalin kilometripylväät, vaihtavat Jumalan tinkimättömän Sanan sopimaan kuhunkin aikaan.

Haastan sinua menemään mihin tahansa kaupunkiin, kulkemaan kirkosta kirkkoon etsimään evankeliumia. Yritä löytää niistä yksikin sellainen, jossa tunnistat Jeesuksen ihmeellisen läsnäolon, jossa kohtaat Hänen sydämen sulattavan tuomionsa. Jos Herra on todella läsnä, sinä tunnistat sen, laulussa, saarnassa, tai yhteydessä. Jokin koskettaa sydäntäsi, ja se tuottaa kunnioituksen ja ihailun. Oman kokemukseni mukaan tätä löytyy tosi harvoin,.

En todellakaan tuomitse nykyajan seurakuntia. Jumala armahtakoon. Herra kuitenkin auttakoon meitä, jos meillä ei ole Hänen läsnäolonsa ilmestystä näinä viimeisinä päivinä. Seurakuntien kompromissien takia Hänen on ollut pakko salata läsnäolonsa heiltä ajaksi.