MITÄ SEURAKUNNALLA ON EDESSÄÄN?

Mitä Jeesuksen Kristuksen seurakunnalla on edessään? Tämä kysymys askarruttaa suuresti uskovia ympäri maailmaa. Kun yhtäkkistä hirveää tapahtuu kaikkialla maapallolla, monet ihmettelevät: ”Herättääkö Pyhä Henki seurakunnan ennen Jeesuksen paluuta? Lähteekö Kristuksen ruumis täältä huokaillen vai huutaen?”

Uudessa Testamentissa on paljon profetioita viimeisten päivien luopumuksesta. Vääriä profeettoja nousee, ja he johtavat monet harhaan. Susia tulee lampaitten vaatteissa ja tuo voimallisia eksytyksiä ”niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin”. Pahuus tiivistyy, ja se saa ennen hartaat uskovat menettämään ensimmäisen rakkautensa. Kun pahuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.

Jeesus ennusti näitä asioita, ja Hänen varoituksensa pitäisi haastaa meidän uskoamme. Kun ylitsekäyvä pahuuden tulva peittää maan, Hän kysyy: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?" (Luuk.18:8).

Kristus tiesi, mitä kaikkea joutuisimme todistamaan näinä päivinä: hirvittäviä kouluampumisia, laajalle leviävän homoseksuaalisuuden nousun, terroritekoja kaikkialla maailmassa. Kaikkien näiden asioiden keskellä Hän kysyy meiltä: ”Aiotko uskoa edelleen, vaikka nämä lisääntyvät maailmassa? Loppuuko luottamuksesi, kun asiat eivät mene odotuksiesi mukaan? Vai, luotatko edelleen Minuun?”

Pahuuden ja kauheiden tuhojen lisääntymisestä huolimatta, Jeesus tiesi, että tulisi myös viimeisten päivien herätys. Pyhä Henki vaikutti Jesajan profetioissa, ja Hän tunsi hyvin profetian lopun aikojen herätyksestä.

Jesaja sanoi, että olisi suuri maailmanlaajuinen herätys juuri ennen Kristuksen paluuta. Tämä profetia on Jesajan kirjan luvussa 54 ja se tiivistyy sanoissa: ”Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omiksensa kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi”(Jes.54:3).

Uskon monien Raamatunopettajien tavoin, että Jesajan profetialla on kaksoismerkitys. Se ei puhu ainoastaan luonnollisen Israelin ajasta pakkosiirtolaisuuden jälkeen, vaan myös hengellisestä Israelista, joka oli tuleva: Jeesuksen Kristuksen ruumiista, Uuden Jerusalemin seurakunnasta. Paavali siteeraa Jesaja 54:ää kun hän viittaa ”Jerusalemiin, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme”(Gal.4:26). Paavali näki Jesajan profetian tarkoitetuksi ikään kuin ”lupauksen lapsille”, niille, jotka uskovat Kristukseen.