MUISTA, MITEN JUMALA ON AIEMMIN AUTTANUT

Mikään ei rohkaise meitä menemään armonistuimen eteen yhtä paljon, kuin Jumalan entisen avun muisteleminen.

Uskomme menehtyisi vastoinkäymisissä, ja suru tukahduttaisi sydämemme, ellei meitä olisi opetettu uskomaan menneisyyden kokemuksien tähden. Se auttaa meitä uskomaan, että hän kuulee kansansa rukoukset. Hän on yhtä rakastava eilen, tänään ja tulevaisuudessa.
Mitä Jumala on tehnyt sinulle menneisyydessä? Millainen on vaelluksesi hänen kanssaan menneinä vuosina? Eikö hän pitänyt sanaansa? Jättikö hän koskaan pitämättä sanaansa?

"Oletko ainiaaksi vihastunut meihin, pidätkö vihaa suvusta sukuun?"(Ps.85:6).

Olen rukoillut näin: "Herra, tee se uudelleen! Herätys? Tee se uudestaan. Pyhän Hengen voima ja virvoitus? Herra, tee se uudestaan! Ihmeet menneisyydessä? Herra, tee se uudelleen!"

Mene aina takaisin Mooseksen kirjoihin ja kuule, mitä siellä on kerrottu hänen olemuksestaan: "Ja Herra kulki hänen ohitsensa ja huusi: ’Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa. joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit...’ " (2 Moos.34:6-7).

Sellainen Jumala oli, ja on nyt ja aina! Jumala on huolehtinut sinusta aina tähän asti. Miksi hän nyt kääntäisi sinulle selkänsä?

Siunattu se, joka luottaa Herraan!