ORJAN MERKKI

Psalmista Daavid kirjoitti: "Minun korvani sinä avasit (lävistit)" (Ps.40:7). Tämä voidaan kääntää myös seuraavasti: "Sinä olet hyväksynyt minut orjaksesi". Siinä on viittaus vanhaan tapaan, jossa isäntä lävisti orjan korvan merkiksi siitä, että tämä ei ottanut vastaan tarjottua vapautta(ks. 2 Moos. 21:6). Toisin sanoen: "Minun korvani on lävistetty merkiksi siitä, että kuulun Herralle, elämässä ja ikuisuudessa." Oletko sinä antanut Pyhän Hengen lävistää korvasi?

Palvelija sitoutui antamaan itsensä ja aikansa isännän palvelukseen. Tällaisessa elämäntavassa ei ole mitään mystistä. Se alkaa lupauksella antaa Herralle paras aikamme ja toteutuu jokapäiväisessä käytännön elämässä!

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että meidän kaikkien tulisi lopettaa työmme ja aloittaa kokopäiväinen julistustyö. Näinä aikoina liian monet joutuvat pois Jumalan tahdosta. He jättävät yliolkaisesti perheen kasvatusvastuun ja katkaisevat juurensa lähtien muka "uskon tielle”. Tärkeämpää on pysyä aloillaan ja antaa Herralle enemmän laatuaikaa juuri siinä, missä olet. Kristuksesta pitäisi tulla kaiken keskus. Silloin perhe, työ ja kaikki pyörii hänen ympärillään. Ajatuksemme kohdistuvat Kristukseen. Vietämme aikaa hänen läsnäolossaan kuunnellen hänen ääntään ja noudattaen hänen käskyjään.

Orja on enemmän antava kuin vastaan ottava henkilö. Paavalin tavoin hän voi sanoa: "Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna” (ks. 1 Kor.2:2). Tämä palvelija ei ole kiinnostunut palvelemisesta palkkion tai henkilökohtaisen edun vuoksi. Hänen palkkansa ovat kunnia ja kirkkaus, jotka hän antaa Mestarilleen. Herra on merkinnyt jollain erityisellä tavalla elämänpituiseen palvelukseen sitoutuneen orjan. Et voi olla huomaamatta palvelijaa, koska hän kantaa ruumiissaan Mestarinsa merkkiä.

Mikä olisi tämän päivän ja ajan orjan merkki? Sana ilmoittaa selvästi, että se on särkynyt, katuvainen sielu. Se itkee kaikkien kauhistuksien tähden, joita tehdään hänen Herraansa vastaan. Mestarimme ei lävistä korviamme neulalla, vaan rikkoo sydämemme vasarallaan.

"Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle ja huusi pellavavaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä; ja Herra sanoi hänelle: `Kierrä kaupungin, Jerusalemin läpi ja tee merkki niitten miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauheuksia, mitä sen keskuudessa tehdään’ " (Hes.9:3-4).

Toinen orjan merkki on ilman käsiä tehty ympärileikkaus. Se puhuu täydellisestä erottautumisesta maailmasta ja sitoutumisesta Kristukseen. Kaikki itse tehdyt suunnitelmat ja unelmat on hyljätty, ja Herran huolenaiheet ja taakat ovat tulleet tärkeimmiksi.