VAPAA TUOMIOSTA

Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se on meidän sovituksemme. Ennen kaikkea se on meidän turvamme. Sen kautta Jumala on varmistanut kansansa täydellisen lunastuksen. Muista, että israelilaiset eivät pääsiäisyönä olleet vielä vapautettuja, vaikka olivatkin turvassa. Heidän piti vielä kohdata Punainen meri, erämaa, sodankäynti jättiläisiä vastaan, valtavat muurit ja vihollisen varustukset.

Olen aivan varma siitä, ettei henkivaltoja ja voi vastustaa voimia, ennen kuin pystyy vastustamaan himoja ja kiusauksia (nykyajan jättiläisiä). Minun tulee tietää, että olen turvassa veren alla! Vaikken ole vielä täysin vapahdettu, pääsen kuitenkin alta tuomion. Lihalliset viholliset väijyvät edessäpäin, mutta veri on tehnyt minusta turvatun sotilaan.

Et voi sotia jättiläisiä vastaan, jaottaa maahan vihollisen varustuksia etkä seisoa suorana tyrmistyttävän outojen asioiden edessä, jollei sinulla ole täyttä varmuutta veren turvasta. Mitä sydämeni sanookin, olen sitten syyllinen tai tuomittu, kuuluu korvissani minkälaisia kuiskauksia tahansa, minun tulee tietää ilman epäilyksen häivääkään, että olen turvassa! En joudu tuomiolle, koska sydämeni ovelle piirretty veri antaa minulle turvan sen katseilta.

Me puhumme aina turvallisuudesta. Jos Jumala olisi perustanutturvamme rakkauteemme häneen tai omaan hyvyytemme, olisimme suuremmassa vaarassa kuin ne, jotka rikkoivat lakia. Armon alla olevilta vaaditaan enemmän. Jumala ottaa vastuunturvallisuudestamme pois meidän käsistämme. Sen täytyy perustua yksinomaan hänen puhtaaseen armoonsa. Ei meidän hartauteemme, kuuliaisuuteemme tai hyvyyteemme, vaan pelkästään hänen armoonsa. Kuuliaisuus ja hartaus ovat Kristuksen rakkauden meissä aikaansaamia asioita.

Ei happamaton leipä pelastanut israelilaisia, vaan veri. Heidän pelastumisensa ei vähentynyt tai enentynyt siitä, oliko heissä mahdollisesti jotakin syntiä. He olivat kaikki turvassa, kunnes tuomio oli kulkenut ohitse. Kuuliaisuus siveli ovenpielet verellä. Meitä kaikkia kutsutaan tunnustamaan syntimme ja luottamaan Kristuksen lunastavaan vereen.

Jumala ei aikonut antaa lastensa elää pelossa, ahdistuneina ja syyllisinä. Hän valmisti heille levon, täydellisen turvan oman Poikansa veressä. Jumala sanoi tämän teon kautta israelilaisille: ” Nyt näette, että olette täydellisesti minun turvissani. Teidät on päästetty tuomion pelosta. Antakaa minun nyt vapauttaa itsenne myös ruumiinne puolesta. Olen valmistanut teille pääsyn pyhyyteen.”

Vääjäämätön tosiasia on, ettei Kristuksen vereen voi lisätä mitään, mikä voisi parantaa turvaamme. Veri suojelee meitä täydellisesti. Se tekee meidät Jumalalle kelpaaviksi ja pelastaa meidät vihasta. Apostoli Paavali sanoo: ”Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta” (Room. 5:9).