HERRAN NEUVON HYLKÄÄMINEN

Profeetta Hoosea kuvasi kauhean sadonkorjuun, joka aiheutui Jumalan alentamisesta hänen herruudestaan ja kääntymisestä lihan käsivarren puoleen. Hän puhui kansalle, jota Herra oli kantanut käsivarsillaan vuosikaudet.

Jumala oli siunannut ja antanut Israelin menestyä. He olivat saaneet talot, joita eivät olleet rakentaneet ja viinitarhat, joita eivät olleet istuttaneet. Hän oli nostanut jumalisia miehiä puhumaan profeettoina ja antanut kansalle selvän johdatuksen sanan. Vuosia kansa oli myös ollut Herralle uskollinen. He olivat kuunnelleet hänen neuvoaan, eivätkä koskaan kääntyneet lihallisuuteen. Kun Jumala puhui heille, he tottelivat. He myös pelastuivat vihollisistaan kuin ihmeen kaupalla.

Nyt luopumus oli saanut vallan Israelissa ja Herra syytti heitä kauheasta pahuudesta: ”He ovat syvälle vajonneet turmiontekoon … ”(Hoos.9:9). ”Kaikki heidän ruhtinaansa ovat niskureita” (Hoos.9:15).

Mikä oli se kauhea synti, johon he olivat langenneet? Oliko sen juopumus, sukupuolinen vääristymä, kateus, aviorikkominen, murha? Ei, Jumala sanoi, että heidän pahuutensa oli siinä, että he kääntyivät pois hänen neuvostaan, eivätkä enää noudattaneet hänen sanaansa. Sen sijaan he tottelivat ihmiskäskyjä: ”Minun Jumalani on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole häntä totelleet”(Hoos.9:17). Pahin synti, minkä uskova saattoi tehdä Jumalan silmissä, oli se, ettei hän enää olut riippuvainen Jumalasta.

Herra sanoi Israelille: ”Ette enää pane luottamustanne minuun. En ole enää teidän johdattajanne, teidän viisautenne lähde. Nyt olette kääntyneet noudattamaan ihmisen viisautta. Juoksette takaisin Egyptiin apua saamaan, takaisin paikkaan, josta olen pelastanut teidät. Olette hyljänneet minun sanani ja kääntyneet pois minusta.”

Suuri puritaaniprofeetta kirjoitti kerran: ”Puhdas voima ei koskaan suostu yhteistyöhön. Se vain käskee”. Toisin sanoen, Jumala ei sano meille: ”Te teette oman osamme, minä omani. Tulkaa vain tarkistamaan läsnäoloni silloin tällöin.” Ei! Jumala on puhdas, raaka voima, ja hän käskee meitä seuraamaan kaikessa, mitä teemme, ennen kaikkea häntä. Meidän tulee olla täysin riippuvaisia hänestä ja siitä poikkeaminen vähentää hänen kuninkuuttaan meidän elämässämme.