VARTIJAT MUUREILLA

Vanha Testamentti päättyy Malakian ihmeelliseen profetiaan: ”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi”(Mal.4:5-6).

Profetia täyttyi suuressa määrin Johannes Kastajassa. Enkeli ilmestyi Johanneksen isälle ja ennusti, että hänen poikansa kääntäisi Israelin Herran puoleen. Hän sanoi, että ”hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan" (Luuk.1:17).

Jeesus sanoi puhuessaan opetuslapsilleen Johannes Kastajasta: ”Ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva”(Matt.11:14). Hän lisäsi: ”Jolla on korvat, se kuulkoon”(Matt.11:15). Uskon, että Jeesus pyysi heitä näkemään Johanneksen ennustetun tulemisen hengellisen merkityksen: Elian hengessä ja voimassa.

Johannes voideltiin samalla pelottomuuden Hengellä ja voimalla, joka oli Elian yllä. Hän puhui avoimesti oman aikanansa ihmisten tottelemattomuuden, nautinnonetsimisen synnistä. Kristus ilmestyisi pian, ja tämä mahtava totuuden ihminen tulisi näyttämölle valmistamaan kansaa Herralle. Tämä erämaan profeetta lähetettiin kääntämään ihmisten sydämiä Herran puoleen. Tämä ilmaisu on todellisin määritelmä parannuksesta. Johannes saarnasi parannusta, kääntymistä, sydämen puhtautta ja käytännön elämän vaellusta joka vaikuttaa avointa syntien tunnustamista.

Uskon, että profeetta Malakia, niin kuin muutkin Vanhan Testamentin profeetat, puhuu pyhien seurasta, joka nousee vähän ennen Kristuksen toista tulemista. He julistavat samassa Hengessä voimassa, joka oli Elian ja Johannes Kastajan päällä.

Viimeisten päivien uskovien Elia-seura ottaa esimerkikseen Jesajan profetian: ”Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä”(Jes.58:1). Nämä ovat vartijat muureilla: ”Älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. … Älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa”(Jes.62:6-7).