JUMALAN ELÄMÄNHENKÄYS by Gary Wilkerson

”Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut” (Hes.37:8). Näkymä on todella traaginen! Tiedän paljon seurakuntia, joissa ohjelmat ja strategia ovat paikoillaan, mutta elämä puuttuu. Niin monissa seurakunnilla on seminaareja, konferensseja, kirjoja, nettisivustoja, radio- tai video-ohjelmia ja kokouksia jokaiselle ikä- ja tarveryhmälle. Kaikkia näitä on suunniteltu tarkoittamaan hyvää, mutta ne eivät ole mitään, jollei Jumalan Henki puhalla niihin elämää. Tosiaan, nämä asiat toisaalta ryöstävät meiltä sitä elämää, jota Jumala haluaisi antaa meille.

Kun tarkastelemme liikehdintää seurakunnassa, me hairahdumme ajattelemaan sitä hengelliseksi. Näyttää siltä, että kuivat luut kokoontuisivat yhteen, mutta todellisuudessa niistä puuttuu Jumalan eläväksi tekevä Henki. Arvelisin, että tuhat jumalanpalvelusta ja kymmenentuhatta strategiaa vastaa yhtä ainoaa Jumalan Hengen puhallusta. Vain Jumala voi puhaltaa elämän siihen, mitä teemme – että nämä kuivat luut tulisivat eläviksi.

”Niin hän sanoi minulle: ’Ennusta hengestä" (Hes.37:9). Hepreankielinen sana ”henki” on ruuach, joka tarkoittaa Jumalan Henkeä. Taas Jumala käski Hesekielin profetoida. Ensi kerralla hänen piti ennustaa luille, jotka merkitsivät ihmisiä, toisella kertaa käsky ennustaa kohdistui Jumalaan itseensä, ruuachiin, Pyhään Henkeen.

Mitä Jumala sanoikaan tässä jakeessa? Hän kertoi meille, ettei opinkappaleiden lausuminen toisille riitä. Emme voi puhua ihmisille vain Jumalan asioista. Meidän pitää myös puhua Jumalalle ihmisistä, pyytäen Häntä toimimaan. Jumala kutsuu kaikkia uskon miehiä ja naisia rukoilemaan Häntä eri elämän tilanteissa ja muuttamaan siten asioita. Vain Pyhä Henki voi tuoda elämän. Silmämme eivät voi nähdä, korvamme eivät voi kuulla, suumme ei voi puhua mitään Hänestä, jos hän ei ensin tee meitä eläviksi.

Kun hän tekee sen, tulos hämmästyttää meitä: ”Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa”(Hes.37:10).

Jumalan henkäys nostaa meidät rohkeuteen. Sama tapahtui Ap.t. 2:ssa: ”Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa”(jae 14). Pietarin helluntaina julistama evankeliumi ei mitenkään eronnut hänen tuntemastaan, mutta nyt hän nousi ylös ja puhui voimalla korkeudesta.

Jumala tahtoo tässä elämässä puhaltaa meihin niin, että kuivista luista tulee eläviä. Se henkäys tuo elämää pimentyneeseen, epätoivoiseen ympäristöön. Jeesus tuo elämän kaaoksesta. Hän tuo tuhkasta esiin kauneuden. Kauheassa tilanteessa, jonka vihollinen on tarkoittanut tuhoamaan, Jeesus puhaltaakin uuden elämän!