“FILIPPUS” -TYÖ

Jokaiselle Kristuksen pyhyydessä vaeltavalle uskovalle on olemassa ”Filippus”- työtä.

”Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa”(Ap.t.8:5-8).

Filippus ei ollut saarnatuolimies, vaan Pyhällä Hengellä täytetty maallikko, joka yksinkertaisesti uskoi Kristuksen ylösnousemusvoimaan. Hän oli torimies, joka meni kaikkialle odottaen, että tapahtuisi ihmeitä. Emme koskaan vaikuta tähän kaupunkiin tai mihinkään muuhunkaan, ennen kuin joka Kristuksen ruumiin jäsenestä tulee Häntä nauttiva Filippus, maallikkoevankelista, jolla on uskoa ajaa ulos pahoja henkiä ja rukoilla työtoverien pelastusta ja parantumista. Me voimme ja kuohutamme tämän pahan kaupungin!

Monta vuotta sitten Plymoth’issa, Englannissa alkoi liike, Plymoth – veljet. He olivat hurskas joukko. joka vei evankeliumin kaduille. Heillä oli valtava hätä sieluista! Suuri herätys puhkesi ja Kristus ilmestyi heille taivaassa olevana kirkastettuna ihmisenä. He alkoivat tutkia Kristusta niin, että keskittyivät ylistyksen muotoon, ja silloin he menettivät hädän sieluista. He jakautuivat kahdeksi ryhmäksi: Avoimet ja Suljetut Veljet. Suljetut veljet lopulta tulivat päätökseen, ettei jumalanpalvelukseen oteta mukaan ketään, jota ei ole kutsuttu. Tänä päivänä alkuperäisestä liikkeestä on jäljellä vain suuria kirjoituksia sellaisilta miehiltä, kuin Darby, Stoney, Macintosh ja Raven, joiden kaikkien kirjoitukset ovat ihania opetuksia Kristuksesta ja pyhyydestä. Sisään oli kuitenkin hiipinyt hengellinen ylimystö, eikä hätää sieluista enää ollut. Me tarvitsemme syvää, puhdasta Sanaa ja sitä yhdistettynä hätään sieluista.

Jollemme tottele Herran käskyä saarnata evankeliumia, meistä tulee itsekeskeisiä ja vain omista ongelmistamme kiinnostuneita.

"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”(Mark.16:15).