KRISTUS ON VAPAUTTANUT MEIDÄT by Gary Wilkerson

Mieti kaikkia näitä siunattuja asioita: läheistä rukousta Herran kanssa, Hänen ihmeellisen Sanansa lukemista, evankeliumin jakamista iloisesti. Ne ovat kaikki ihmeellisiä asioita, jotka antavat iloisen, tyydyttävän elämän. Kuitenkin me usein teemme niistä ansioon perustuvia töitä, vaivalloisia velvollisuuksia. Kun teemme niin, me hylkäämme ”niin suuren pelastuksen”, pelastavan armon, jonka totuuden pitäisi tehdä meidät vapaiksi, ei orjuuttaa meitä.

”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen”(Gal.5:1). Koko tämän kirjeen kautta Paavali kysyy uskovilta: ”Miksi haluaisitte palata Vanhaan tekojen liittoon? Se järjestelmä vain orjuuttaa teitä. Teidät on annettu Uuteen Liittoon, joka vapauttaa teidät rakastamaan ja palvelemaan Jumalaa täydellisessä vapaudessa.”

Paavali junttasi tämän galatalaisten tietoisuuteen, sanoen evankeliumin vahvistavan heitä Hengessä armon kautta. Galatalaisetpa yrittivät elää evankeliumia tekojen linssin läpi. He olivat varmoja: ”Jos teen tämän, saan siunauksen. Jos en, saan kirouksen.”

Emme ehkä näe tätä itsessämme, mutta teemme jotakin aivan samanlaista tänään. Asenteemme on: ”teen parhaani totellakseni Jumalan käskyjä ja sitten Hän siunaa minua”. Jumala sanoo toisin Uuden Liiton kautta: ”Olen siunannut sinua jo nyt, ennen kuin sinä edes yritit totella minun käskyjäni. Tiedän myös, että sinä et pysty pitämään minun sanaani täydellisesti, niinpä minä annan sinulle voimaa pitää sen Henkeni kautta. Armoni on voima tekojesi takana, ei sinun oma voimasi.”

Tämä on evankeliumin ydin: Jumala tekee sen kaiken! Siksi, kun meitä kehotetaan ”sitä tarkemmin ottamaan vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse”(Hebr.2:1), se ei tarkoita, että meidän tulee kiinnittää huomiomme tarkemmin sääntöjen noudattamiseen. Sen sijaan meidän tulee kiinnittää huomiomme armon evankeliumiin, joka on tehnyt meidät vapaiksi.