JEESUS ON SUUREMPI by Gary Wilkerson

”Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa”(Hebr.1:1-3).

Hebrealaiskirjeen alkujakeet toistavat totuutta, jonka on tuttu jokaiselle kristitylle, vaikka harva heistä oikeastaan tajuaa sen: ”Jeesus on suurempi”. Kirjoittaja keskittyy tähän teemaan niin, ettei hän edes anna tilaa normaalille tervehdykselle. Hän ei myöskään anna lukijalle johdantoa, niin kuin näemme joissakin kirjeissä. Sen sijaan hänellä on yksi asia mielessään: ”Jeesus on suurempi”. Kirjoittaja on aivan Kristuksen ihastuttama, innoittama ja valtaama.

”Jeesus on suurempi kuin, mikä?” saatat kysyä. Hebrealaiskirjeestä löydämme vastauksen: Hän on suurempi kuin kaikki profeetat, papit, kuninkaat ja enkelit. Sano mitä vain, Hän on aina suurempi. Meille, jotka tunnemme Kristuksen, tämä ei ole mikään uutinen. Hän oli läsnä luomisessa ja Hän hallitsee iankaikkisesti Kuninkaana. Niin, Hän on suurempi kuin kaikki, mitä voimme kuvitella.

Silti monet uskovat kompastuvat yksinkertaiseen totuuteen, kun heiltä aletaan kysyä, tietävätkö he, että ”Jeesus on suurempi”. Vaikeus on tässä: Jeesus on suurempi kuin mitkään lain teot, mutta me elämme ikään kuin meidän tekomme merkitsisivät enemmän kuin Kristuksen pelastava armo. Me väitämme, että olemme pelastuneita Hänen armostaan, mutta aina, kun me lankeamme, taannumme tekoihin päästäksemme takaisin armoon. Tämä on Vanhan Liiton ajatusrakennelma, joka johtaa orjuuteen. Silti monet meistä tajuavat langenneensa siihen.

Kun luemme Hebrealaiskirjettä eteenpäin, näemme ”suuremman liiton”, jonka Jumala on tehnyt meidän kanssamme: ”Tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. …’Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton’ ”(Hebr.8:6, 8).

Jeesus on suurempi!