ET KELPUUTA KIELTEISTÄ VASTAUSTA by Carter Conlon

Raamattu kertoo miehestä, joka meni naapuriin myöhään illalla ja pyysi leipää, koska oli saanut vieraan eikä hänellä ollut mitään tarjottavaa.

”Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle' - minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee”(Luuk.11:7-8).

Hellittämättömyys tarkoittaa yksinkertaisesti, ettei hän lähde pois. Tänä päivänä se saattaa olla ihminen, joka rukoilee näin: ”Tiedän tämän sukupolven tarvitsevan leipää, mutta minulla ei ole tarpeeksi varoja. Tietoni on vajaa, voimani raukeaa. Myötätuntoni on liian vähäinen, rohkeuteni ehdollinen. Minulla ei ole niin paljon Pyhää Henkeä, että voisin tehdä jotakin tässä sukukunnassa. Tiedän kyllä, että Sinulla, Herra on sitä, enkä lähde, ennen kuin saan sen!” Tällaista rukousta Jumala odottaa.

Jeesus jatkaa kertomalla lisää: ”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan”(Luuk.11:9- 10).

Kuinka moni saa? Jokainen! Ei vain suuret, ei vain sattumoisin Elia tai Elisa, vaan jokainen! Se tarkoittaa sinua!

Pidä mielessäsi, että Herra ei viittaa vain johonkin satunnaiseen pyyntöön. Kun 120 opetuslasta oli koolla Yläsalissa, he eivät umpimähkään pyytäneet Jumalalta Hänen Henkeään. He tiesivät, että ulos meneminen ja vihamielisen ihmisjoukon kohtaaminen johtaisi kuolemaan. Kuitenkin he tiesivät, että Jeesus oli luvannut heille, että heistä tulisi Hänen todistajiaan.. Niinpä he alkoivat rukoilla hyväksymättä kielteistä vastausta.

__________
Carter Conlon tuli mukaan Times Square Churchin työhön vuonna 1994 perustajamme, David Wilkersonin kutsusta. Hänet asetettiin vanhemman pastorin virkaan vuonna 2001. Vahvana, tunnollisena johtajana, hän on usein puhujana työntekijäkonferensseissa, joita World Challenge pitää kaikkialla maailmassa.