TÄMÄ VIIMEINEN SOTA

Tämän sodan keskuksessa on Jeesuksen jumaluus. Onko Hän Kristus, Isän Jumalan ainoa Poika, Jumala ihmiseksi tulleena, maailman Vapahtaja? Vai, oliko Jeesus vain yksi profeetoista, joka kulki tekemässä hyvää? Oliko Hän tavallinen ihminen, ei Jumala, ei ylösnoussut Vapahtaja, joka istuu Isän kanssa kirkkaudessa?

Apostoli Pietari todisti Kristuksen ainutlaatuisuudesta: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" (Ap.t. 4:12). Pietari poistaa kaiken epäilyn: ei ole muuta nimeä taivaan alla, joka antaisi Iankaikkisen pelastuksen. Jeesus yksin on Kristus, Messias, Jumalan pyhä Poika. Hän ei anna kunniaansa kenellekään muulle.

Samoin Paavali julistaa: ”Mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa”(Ef.1:19 -21). Paavali lisää sitten, että Jeesus on kaiken pää: ”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää”(Ef.1:2- 23).

Paavali osoittaa, että eräänä päivänä kaikki luodut tunnustavat Jeesuksen Herraksi: ”Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra”(Fil.2:9-11).

Jokaisen kielen luomakunnassa on siis todistettava, että Jeesus Kristus on se yksi ja Jumalan Karitsa, ei Muhammed, tai Allah tai yksikään hindulaisten miljoonasta jumalasta. Tämä asia on tämän sodan sydämessä. Älä siis mene harhaan: Viimeinen sota käydään nimen tähden. Se on sota Jeesuksen jumaluudesta, ylösnousseesta Herrasta.