JEEESUKSEN KRISTUKSEN ILMESTYS

Nykyään on valtavasti hyvin koulutettuja pastoreita, korkealle arvostettuja miehiä, joilla on pitkät opinnot. He ovat viettäneet vuosia seminaareissa, tutkineet teologiaa, filosofiaa ja etiikkaa. Heitä ovat opettaneet lahjakkaat opettajat, arvostetut miehet, jotka ovat alansa asiantuntijoita.

Kun monet näistä koulutetuista pastoreista seisovat saarnatuolissa, he puhuvat vain tyhjiä sanoja. He voivat kertoa mielenkiintoisia asioita Kristuksen elämästä ja toiminnasta. Silti he jättävät henkesi tyhjäksi. Miksi? Siks, että heillä ei ole ilmestystä Jeesuksesta, ei henkilökohtaista kokemusta Hänestä. Kaikki, mitä he tietävät Kristuksesta, suodattuu toisten ihmisten ajatusten välityksellä. Heidän sisäinen elämänsä on vain lainattua oppia.

Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 20 Paavali sanoo: ”Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan”. Toisin sanoen, kuka opetti teitä tietämään ja mitä Jeesuksesta? Tuliko se monien pyhäkoulun opetusten kautta, joita olette kuulleet? Jos niin on, se on hyvä. Sen enempää ette kuitenkaan tiedä Kristuksesta Ei ole väliä, kuinka voimallisesti pastorisi saarnaa tai kuinka voideltuja opettajanne ovat. Sinun täytyy saada enemmän Jeesusta, kuin vain pään tietoa.

Monet uskovat tyytyvät siihen, mitä minä sanon alkeelliseksi, kertakäyttöiseksi Kristuksen ilmestykseksi, joka on Hänen pelastavan voimansa ja armonsa näkemistä. Tämä on ainoa ilmestys, minkä he ovat koskaan kokeneet. He todistavat: ”Jeesus on Messias, Vapahtaja. Hän on Herra, Jumalan Poika.” Jokainen todellinen uskova kokee tämän ihanan elämää muuttavan ilmestyksen. Se on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Edessäpäin on kokonainen elämä syvempää, ihanampaa Kristuksen ilmestymistä.

Paavali tiesi tämän. Hän sai Jeesuksesta uskomattoman ilmestyksen Damaskon tiellä. Paavali aivan kirjaimellisesti putosi hevosen selästä, ja ääni puhui hänelle taivaasta. Kukaan ei ole koskaan saanut henkilökohtaisempaa ilmestystä Kristuksesta, kuin tämä oli. Kuitenkin Paavali tiesi, että se oli vain alkua. Siitä hetkestä alkaen hän ”päätti olla … tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna”(1 Kor.2:2).