HERRA LÄHETTI HERÄTYSKUTSUJA

Herran ensimmäinen herätyskutsu tuli Israelille Assyrian miehityksen kautta. Kansan arkkivihollinen hyökkäsi kahteen Israelin maakuntaan, Sebuloniin ja Naftaliin. Onneksi hyökkäykset rajoittuivat näihin kahteen kohtaan, ja tuho oli vaatimaton. Kuitenkin Jumala puhui selvästi kansalleen. Herran valittu kansa menetti turvallisuudentunteensa ja jätti huomiotta sanoman, jonka Jumala puhui.

Sitten Israel sai toisen herätyskutsun ja tämä oli jo ankarampi. Kaksi kansaa, joita Raamattu nimittää ”Israelin vihollisiksi”, syyrialaiset (aramilaiset) ja filistealaiset yhdistivät voiman äkkinäiseen hyökkäykseen. Jesajan mukaan tämä hyökkäys tuli ”edestä ja … takaa” (Jes.9:12). Tämä merkitsee sitä, että hyökkääjät tulivat idästä ja lännestä, ympäröiden Israelin. Heidän äkillinen hyökkäyksensä tuotti täydellisen tuhon.

Kaksoistorneihin 11. syyskuuta 2001 tehdyn hyökkäyksen jälkeen useimmat amerikkalaiset kysyivät: Missä Jumala oli tämän äkillisen invaasion aikana. Mitä Hänen omiensa pitäisi ajatella tuhosta, joka oli tullut heidän osakseen? Jesaja kertoo meille, että Jumala uskollisesti puhui kansalleen Israelin päivinä: ”Herra lähetti sanan Jaakobia vastaan, ja se iski Israeliin”(Jes.9:8). Jumala puhui selvän sanan ja Hän lähetti sanoman koko kansakunnalle.

Rakas lukija, Tämä jae kertoo meille jotakin hyvin tärkeää oman aikamme tuhoista. Se sanoo yksinkertaisesti: ”Jumala lähettää sanansa.” Jumala ei ole koskaan historian aikana jättänyt kertomatta omilleen tulevasta kauhun ajasta. Hän ei ole koskaan hyljännyt meitä ja pakottanut meitä järkeilemään asioita itse. Hän antaa meidän aina ymmärtää Sanansa.

Nytkin Herra kohottaa jumaliset vartijat puhumaan Hänen puolestaan näinä aikoina. Nämä paimenet murehtivat, itkevät ja tekevät parannusta, kun he etsivät Jumalan kasvoja. Uskon, että he kuulevat ja ymmärtävät Herran sanoman nykyisten tapahtumien takana. Vielä enemmän, he eivät pelkää julistaa ankaria varoituksia, koska he tietävät kuulleensa sen Jumalalta. Heidän on pakko puhua Hänen tarkoituksistaan kauheiden tapahtumien takana.