TUO HEIDÄT KOTIIN KIRKKAUTEEN by Gary Wilkerson

Taivaallinen Isä ei halunnut menettää rakkaita luotujaan helvetin voimille. Niinpä Hän suunnitteli pelastuksen meitä varten. ”Silloin sinä näyssä puhuit hurskaillesi ja sanoit: ’Minä olen pannut avun sankarin käteen, olen kansan keskeltä korottanut valittuni’ ”(Ps.89:19). Isä sanoi Pojalleen: Ihmiskunta on tulossa heikoksi ja kurjaksi syntiensä tähden, avuttomiksi löytämään tietä takaisin Minun luokseni. Asetan sinut Pyhäkseni auttamaan heitä takaisin Minun suosiooni.”

Kuulemme Pojan omat liittoon sitoutumisen sanat: ”Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni"(Ps.40:8). Kaikki, mitä Jeesus teki maan päällä, oli liiton ehtojen toteuttamista: ”Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman” (Joh.12:49).

Raamattu määrittelee nämä ehdot selvästi. Jeesuksen piti tyhjentää itsensä kaikesta taivaan kirkkaudesta ja ottaa ihmisen hahmo: ”Vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen”(Fil.2:7). Hänen tuli kestää moitetta ja kärsimystä, olla ”murheen mies”, sairauden tuttava. Hänen piti kasvaa maailmassa, joka ei halunnut Häntä: ”Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet”(Jes.53:2). Kaiken jälkeen Hänen piti alistua pahojen ihmisten käsiin, ja antaa henkensä suuressa kivussa uhrina ihmiskunnan syntien tähden. Suorittaessaan sovitusta Hänen pitäisi kestää vähän aikaa Jumalan vihaa.

Sitten Jumala laati tehtävän, jonka Hänen Poikansa suorittaisi ihmiskunnan vapahtamiseksi. Hän sanoi Jeesukselle: ”Sinun tehtäväsi on papin virka. Olen tuntenut kaikki lapseni maailman perustamisesta asti ja nyt annan heidät laumaksi, sinun paimennettavaksesi.” Jeesus todisti maan päällä: ”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos”(Joh.6:37).

Lopuksi Isä ohjeisti Poikaansa: ”Jos suostut menemään, nämä työt vaaditaan sinulta: Saarnaa hyvää sanomaa nöyrille, sido särkyneet sydämet, julista vapautta vangituille. Avaa vankiloiden ovat niille, jotka ovat kahleissa. Kanna heikkojen taakkaa, kanna ymmärtämättömiä hellästi sylissäsi. Korvaa heidän puutteensa voimallasi. Syötä laumaa, kanna heitä sylissäsi, johda nuoria hellästi, anna voimaasi lainaksi heikoille. Johdata heitä neuvoillasi, lupaa lähettää heille Pyhä Henkesi jatkamaan heidän vapautustyötään. Tuo heidät kanssasi kotiin kirkkauteen(ks. Jes.61:1-3).