UUTEEN LIITTOON TARRAUTUMINEN by Gary Wilkerson

”En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt”(Ps.89:34). ”Liitto”- termillä on hyvin merkittävä osa kristillisessä uskossa. En ole kuitenkin koskaan kuullut, että joku julistaja tai opettaja olisi kuvannut kyllin selvästi sen merkitystä kristityn elämässä. Raamattu itse on jaettu kahteen liittoon (tai Testamenttiin), Vanhaan ja Uuteen. Läpi koko Vanhan Testamentin Jumala tekee liiton toisensa perään ihmiskunnan kanssa. Mistä noissa liitoissa on kyse? Vielä tärkeämpää, mitä tekoa niillä on meidän elämässämme tänä päivänä?

Liitto on sopimus tai lupaus kahden tai useamman osakkaan välillä. Se sisältää ehdot tai vastuut, jotka jokainen osakas on velvoitettu suorittamaan voidakseen täyttää sopimuksen. Sellaiset liitot ovat laillisesti sitovia, ja kun ne on kerran tehty, jokaista osakasta voidaan rangaista ehtojen noudattamatta jättämisestä.

Jumalan luodessa Uutta Liitoa, hän näyttää ihmiskunnalle ihmeellisen rakkautensa täydellisesti. Silti seurakunta on ollut sokea tälle opille vuosikymmenien ajan. Nuorena uskovana minulle opetettiin ainoana oikeana oppina ”liiton teologiaa”, joka keskittyi Uuteen Liittoon. Vallitsevana ajatuksena oli, että uusi Liitto vapauttaa ihmisen niin ihanasti, että hän saattaisi käyttää sitä väärin, luvallisesti nauttien sopimattomasta elämäntavasta.

Mitä enemmän ymmärrän Uutta Liittoa, sitä vakuuttuneempi olen, että me tarvitsemme sen turvaa näinä vaarallisina viimeisinä päivinä. Sen lupauksena on valta päästää irti kaiken ylittävä voittovoima Jumalan seurakunnassa. Se on voimaa, jota tarvitsemme ollaksemme enemmän kuin maanperijöitä, missä hyvänsä tilanteessa.

Uusi Liitto on virallinen sopimus Isän ja Pojan välillä. Tänä päivänä me, hengellisen Israelin siemen, pääsemme tähän liittoon uskon kautta. ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu”(Hebr.8:6).

”Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen kanssaan on luja” (Ps.89:28).