YHÄ ENENEVÄ JEESUKSEN ILMESTYS

Muistatko Korneliusta, sadanpäämiestä? Hän ei ollut saarnamies eikä maallikkopuhuja. Oikeastaan, koska hän oli pakana, häntä ei edes laskettu Jumalan kansaan. Kuitenkin raamattu sanoo, että tämä sotilas oli ”hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa”(Ap.t.10:2).

Hän oli kiireinen mies. Korneliuksella oli sata sotilasta alaisenaan. Kuitenkin hän rukoili jokaisena vapaana hetkenään. Eräänä päivänä rukouksessa ollessaan hän kuuli Herran puhuvan hänelle. Enkeli ilmestyi ja kutsui häntä nimeltä. Sadanpäämies tunnisti Jumalan äänen ja vastasi: ”Mikä on, Herra?" (Ap.t.10:4).

Herra puhui suoraan Korneliukselle ja kertoi, että hänen tuli lähettää etsimään apostoli Pietaria. Hän sai yksityiskohtaiset ohjeet, mukaan lukien nimet, osoitteen, jopa, mitä piti sanoa. Samalla aikaa Pietari rukoili talon katolla, kun ”hänelle tuli ääni”(Ap.t.10:13). Taaskin Pyhä Henki antoi yksityiskohtaiset ohjeet: ”Pietari, kuulet pian, että muutamia miehiä on ovella. Mene heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät”( ks. Ap.t.10:19- 20).

Pietari lähti miesten kanssa Korneliuksen taloon todella taivaalliselle vierailulle. Mitä tapahtui sitten, järisytti koko juutalais-helluntailaista seurakuntaa. Herra avasi evankeliumin pakanoille. Kaikkein vaikein asia juutalaisten uskovien oli hyväksyä, että Jumala oli puhunut tavalliselle, kouluttamattomalle pakanalle. He eivät voineet ymmärtää, kuinka Kornelius oli kuullut Jumalan äänen niin selvästi ja puhunut sellaisella voimalla. Se haastoi kaikkia sikäläisiä uskovia.

Paavalikin oli saanut ilmestyksen Jeesukselta suoraan taivaasta. Hän todisti, ettei kukaan ihminen ollut opettanut hänelle asioita, joita hänelle oli näytetty. Kun hän oli polvillaan rukoilemassa, hän kuuli itsensä Jeesuksen sanovan. ”Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista; enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut”(Gal.1:11 -12). ”Mutta kun hän, … näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä”(Gal.1:15 -16).

Paavalin aikana oli suuria opettajia, Jumalan Sanassa vahvoja johtajia, sellaisia kuin Apollos ja Gamaliel. Oli apostoleita, jotka vaelsivat ja puhuivat Jeesuksen kanssa. Paavali tiesi kuitenkin, ettei toisen käden tieto Kristuksesta riittäisi. Hänen piti saada yhä enenevä ilmestys Jeesukselta, Herralta itseltään.