PYSY KRISTUKSESSA by Gary Wilkerson

Pysyikö Isä uskollisena tekemänsä liiton ehtoihin? Johdattiko Hän Jeesusta lupauksensa mukaisesti? Oliko Hänen Henkensä koko ajan Hänen Poikansa yllä antamassa rohkaisua ja lohdutusta? Veikö Hän tämän läpi kaikkien koetusten ja voittoisasti aina kirkkauden kotiin asti? Kyllä, ehdottomasti! Isä on antanut myös meille valallisen lupauksen, meidän hyväksemme.

Jeesus sanoi: ”En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta”(Joh.17:15). Kristus siis sanoi: ”Isä pyhitä heidät totuudessasi. Tee heistä pyhiä ja puhtaita ja varjele heidät pahalta. Olen heidän kanssaan kaikissa heidän kiusauksissaan. Olkoot Sinun minulle antamasi lupaukset myös heidän omiaan.”

Isän kirkkaus ilmestyi maailmalle siinä, että Hän piti liittonsa lupaukset rakkaudessa. ”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä - minä heissä ja sinä minussa - , että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut”Joh.17:22 - 23).

Seuraavalla kerralla, kun taistelet helmasyntiäsi vastaan, saatat kuulla moittivan äänen: ”Olet mennyt liian pitkälle syntiin ja lisäksi liian usein. Jumala on sallinut sinulle irstaan mielen. Sinä olet epäpuhdas, epäpyhä, evankeliumin loukkaus. Olet ajanut Pyhän Hengen kokonaan pois elämästäsi.” Kun näin tapahtuu, muistuta Jumalaa, paholaista ja itseäsi: ”Olen liitossa Isän ja Pojan kanssa. Jeesus on minun kanssani allekirjoittanut sopimuksen omalla verellään. Isä on luvannut varjella minua kaikissa kiusauksissani. Hän pitää minua kädestä, tulee mitä hyvänsä, eikä koskaan siirrä minusta rakkauttaan. Hän johtaa minut voittoon!” 


Jumala tahtoo poistaa kaikki epäilykset varjeluksesta ilmaistessaan meille liittonsa. Hän ikään kuin sanoo: ”Minä aion kohdella sinua, kuin sinulla ei olisi uskoa ollenkaan. Teen niin vahvan sopimuksen sinun kanssasi, ettei sinulla ole muuta mahdollisuutta, kuin uskoa minuun.” Meidän tulee pysyä Kristuksessa, vaeltaa Hänessä, luottaa Häneen, riippua Hänestä. Jos sen teemme, näemme kyllä lopulta Hänen kirkkautensa!