HÄNEN RUUMIINSA JÄSENIÄ

Apostoli Paavali neuvoo meitä: “Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä”(1 Kor.12:27). Hän sanoo erityisesti: ”Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin”(1 Kor.12:12).

Paavali sanoo meille: ”Katsokaa ruumistanne, Teillä on kädet, jalat, silmät, korvat. Ette ole vain erikseen olevat aivot, joilla ei ole mitään tekemistä muiden ruumin jäsenien kanssa. Samalla tavalla Kristuksen suhteen, Hän ei ole vain pää. Hänellä on ruumis ja me kaikki olemme sen jäseniä”.

Apostoli korostaa: ”Niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä”(Room.12:5). Toisin sanoen, me emme ole vain yhteydessä Jeesukseen, päähämme. Me olemme myös toinen toistemme jäseniä. Emme voi itse asiassa olla yhteydessä Häneen olematta yhteydessä veljiimme ja sisariimme Kristuksessa.

Paavali tähtää tähän: ”Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis; sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset”(1 Kor.10:16 -17). Yksinkertaisesti sanottuna saamme nauttia kaikki samaa ruokaa… Kristusta, taivaan mannaa. ”Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän" (Joh.6:33).

Jeesus julisti: ”Minä olen elämän leipä;… Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta… joka minua syö, elää minun kauttani”(Joh.6:35, 51, 57). Kuva leivästä tässä on hyvin tärkeä. Herramme sanoo meille: ”Jos tulette Minun luokseni, teidät ravitaan. Te olette liitetyt minuun, ruumiini jäseninä. Siksi te myös saatte voiman elämän virrasta, joka olen Minä”. Todellakin, jokainen Hänen ruumiinsa jäsen saa voimansa yhdestä lähteestä: Kristuksesta, Päästä. Kaikki, mitä tarvitsemme elääksemme voitokasta elämää., virtaa Hänestä meihin.